Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar en ny satsning i Oskarshamns kommun

Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar en ny satsning i Oskarshamns kommun

2021-02-24 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

”Oskarshamns kommun är en plats med en underbar skärgård. Nu vill vi att Oskarshamns kommun gör den tillgänglig för fler. Genom en satsning på att tillgängliggöra båtramper på olika platser i kommunen vill vi att kommunen underlättar för besökare och boende att sjösätta sina båtar”, skriver Socialdemokraterna och Moderaterna i ett pressmeddelande på onsdagen.

”Den senaste skatteunderlagsprognosen visar att Oskarshamns kommun får mer pengar år 2021 än vad som tidigare prognoser visat på. Det beror främst på att Oskarshamns kommun har blivit fler invånare, att regeringen har höjt de generella statsbidragen och att antalet arbetade timmar i landet 2020 blev fler än vad man vågade tro på. Det förbättrade underlaget innebär att vi nu föreslår en tilläggsbudget för 2021 där vi gör en rad satsningar. Nu presenterar vi en av satsningarna”, berättar majoritetspartierna i kommunen.

”Målsättningen är att arbetet ska sättas i gång omgående och att satsningen ska sjösättas så fort som möjligt”

ANTON SEJNEHED (S), ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN

”Oskarshamns kommun har genom åren tittat på hur fler kan få tillgång till skärgården och hur infrastrukturen med båtramper ser ut. Slutsatserna av arbetet har varit att Oskarshamns kommun har potential som besöksmål, men att tillgången till de båtramper som finns behöver förbättras för att det ska vara möjligt att ta tillvara på potentialen.”

”Intresset är stort”

– Vi föreslår att kommundirektören ska få i uppdrag att undersöka på vilket sätt och vilka eventuella investeringar i teknik som krävs för att hitta smarta lösningar tillsammans med aktörer för att tillgängliggöra ett antal befintliga båtramper för fler. Målsättningen är att arbetet ska sättas i gång omgående och att satsningen ska sjösättas så fort som möjligt”, säger Anton Sejnehed (S), ordförande för bildningsnämnden.

Anton Sejnehed (S).

Ingela Ottosson (M), förste vice ordförande för kommunstyrelsen är nöjd med en konkret åtgärd som kan göra stor skillnad för vår besöksnäring och samtidigt ge ett mervärde till oss som bor här.

– Vi vet att intresset från båtägare och bland andra fisketurister är stort. Vi tror detta kan bli riktigt bra och bli ett lyft för kommunen.

Ingela Ottosson (M).

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: