SSU i länet: ”Hög tid att socialdemokratin kraftsamlar”

SSU i länet: ”Hög tid att socialdemokratin kraftsamlar”

2020-10-17 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

Under lördagen samlades Socialdemokraterna i Kalmar län för sin distriktsårskongress.
Socialdemokraterna i Kalmar län var det första partidistriktet i landet med att klubba igenom majoriteten av förslagen i SSU:s två motioner Jämlikhetslöftet och En svensk Green New Deal.

Daniel Nestor, distriktsordförande för SSU i Kalmar län. FOTO: SSU


Motioner som kommer att bidra till mindre klyftor och en snabbare grön omställning för att rädda klimatet.
– Jag är otroligt glad och stolt över våra medlemmar som har kämpat för detta. S i Kalmar län visade på stort mod och ingjuter framtidshopp genom att ta ställning för SSU:s förslag, säger Daniel Nestor, distriktsordförande för SSU Kalmar län.
En svensk Green New Deal tar sitt fäste i den klimatkris som vi är mitt uppe i. SSU vill att Socialdemokraterna ska vara Sveriges ledande klimatparti med förslag om bland annat koldioxidmärkning av produkter och tjänster som säljs i Sverige, stambana med höghastighetståg samt
gemensamma pantsystem i EU.

”Ökad livskvalitet”

– Socialdemokratin måste axla rollen som grön samhällsbyggare, vi måste klara av att förena klimatomställningen med ekonomisk rättvisa. Vi ska investera i nya innovationer, gröna bostäder och infrastruktur som ger ökad livskvalitet, säger Daniel Nestor.
Genom en solidarisk och jämlik finansiering av en generell välfärd och starka fackförbund blev Sverige världens mest jämlika och konkurrenskraftiga land. Men vi ser att klyftorna ökat under de senaste fyra decennierna. SSU vill i motionen Jämlikhetslöftet vända trenden genom, exempelvis, en progressiv kapitalvinstbeskattning för att finansiera ett välfärdslyft, stärka fackförbunden, kraftigt höja
studiebidragen för de som studerar till bristyrken och att alla kommuner ska ha en bostadsplanering bestående av blandade upplåtelseformer och bebyggelse som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik.

”Ska kunna leva ett gott liv”

– Oavsett din bakgrund, oavsett de sociala och ekonomiska förutsättningarna du får vid födseln, så ska du kunna leva ett gott liv och uppnå dina drömmar. Det har socialdemokratin
lyckats åstadkomma förut. Det kan vi göra igen. Det är hög tid att socialdemokratin kraftsamlar bakom ett jämlikhetslöfte. Kampen stannar inte här i Kalmar län, vi har kommit en bit men nu ska vi fortsätta driva på för våra förslag inför och under Socialdemokraternas
stora partikongress 2021, säger Daniel Nestor.

FOTO

SSU KALMAR LÄN

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn