STORT UNDERSKOTT FÖR SOCIALNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN: Nu ska åtgärder vidtas

STORT UNDERSKOTT FÖR SOCIALNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN: Nu ska åtgärder vidtas

2022-11-16 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMNS KOMMUN

Den senaste prognosen pekar mot ett minus på 12 miljoner kronor för socialnämnden i Oskarshamns kommun under innevarande år.

Nu måste åtgärder vidtas omgående, för att begränsa underskottet under 2022 – det tog kommunstyrelsepolitikerna beslut om på tisdagen.

Nämnden ska även vidta åtgärder som leder till en budget i balans nästa år.

I december ska socialnämnden informera kommunstyrelsen om åtgärdspaketet.

Sedan är det löpande återrapporteringar som gäller under 2023.

Kommundirektören, Henrik Andersson, har dessutom fått i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunstyrelsen ska kunna följa socialnämndens ekonomi på ett bättre sätt.

Uppdraget ska redovisas i december.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: