Svar på fråga angående palliativa enheten på Västerviks sjukhus

Svar på fråga angående palliativa enheten på Västerviks sjukhus

2022-09-28 Av av Oskarshamns-Nytt
DEBATT

Malin Sjölander (M) har 2022-09-26 ställt en fråga till regionstyrelsens ordförande. Frågan
överlämnas till personalutskottets ordförande, Mattias Adolfson (S).

För närvarande pågår ett analysarbete för att bland annat ta reda på varför medarbetare slutat. Parallellt med detta förs en diskussion kring hur man ska arbeta på den palliativa enheten för att vårdplatser ska kunna säkras långsiktigt och med god arbetsmiljö för medarbetarna. Därefter blir det aktuellt med annonsering.

Kalmar den 2022-09-28

Mattias Adolfson (S)

Ordförande personalutskottet

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: