Svenska kraftnäts förslag om elstöd har godkänts

Svenska kraftnäts förslag om elstöd har godkänts

2023-02-03 Av av Oskarshamns-NyttEKONOMI

Energimarknadsinspektionen, Ei, har nu godkänt Svenska kraftnäts förslag om elstöd till privatpersoner med eget elnätsavtal för perioden november och december 2022. Regeringen ska nu ta fram en förordning och besluta vilken myndighet som ska betala ut elstödet.

Den 30 januari lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Ei, om att få använda maximalt 10 miljarder kronor för att finansiera ett elstöd för privatpersoner i hela landet under november och december 2022. Ei har nu godkänt förslaget om elstöd.

Oklart när stödet betalas ut

Förslaget innebär ersättning för 80 procent av den uppmätta elförbrukningen. Elstödet gäller privatpersoner som hade ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022.

Regeringen ska nu ta fram en förordning och besluta vilken myndighet som ska betala ut elstödet. När elstödet betalas ut är i dagsläget oklart.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt