Oskarshamns-Nytt ON-logo
Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Sveriges nya lagar: Hur påverkar de casinon utan licens?

ANNONS

NÖJE

Många spelare letar ständigt efter nya sätt att spela på bastacasinonutanlicens.com, och casinon utan svensk licens har blivit ett mycket populärt och bekvämt val. Spelinspektionen i vårt land har dock infört strikta regler för casinon med svensk licens.  

Detta har lett till en ökning av populariteten för kasinon utan licens, eftersom de erbjuder spelarna en annan uppsättning alternativ och upplevelser. Låt oss förstå vad som är kärnan i en svensk licens.

Översikt över spelmarknaden och dess reglering

Den svenska spelsektorn har varit kaotisk i decennier. Brott mot internationella handelsavtal har ofta kritiserats av EU. EU har upprepade gånger slagit fast att det statliga spelmonopolet är olagligt. Fram till 2019 var det endast statligt ägda eller statligt kontrollerade företag (Svenska Spel respektive ATG) som fick bedriva spel om pengar i den monopoliserade svenska spelsektorn.

När monopolet försvann till följd av digitaliseringen kunde kunderna spela på siru mobile casino utan licens från operatörerna. Av denna anledning krävdes ny lagstiftning för att endast inkludera de som ansökt om och erhållit licens i enlighet med svensk lag och utesluta de som inte gjort det.

Что такое шведская лицензия?

Detta är ett certifikat som utfärdas av spelmyndigheten för onlinekasinon, vilket säkerställer att de följer ett antal regler och förordningar som är utformade för att skydda spelare.

Dessa licensierade kasinon måste följa riktlinjer som främjar ansvarsfullt spelande, inklusive funktioner för självexkludering och begränsningar av bonusar som free spins och välkomstbonusar. Allt fler spelare besöker dock kasinon utan svensk licens i jakt på en mer liberal spelmiljö.

Hur man får en spellicens i Sverige

Licens för spel på Internet utfärdas av Lotteriinspektionen. Både en fysisk person och ett företag kan ansöka. Om den fysiska personen inte har hemvist inom EES ska en medborgare eller en person med permanent uppehållstillstånd väljas som representant i enlighet med 4 kap. spellagen 2019. 

För att ansöka om en företagslicens måste ett företag tillhandahålla ett registreringsbevis, bolagsordning och en fullmakt för företrädaren. Spelare hos registrerade operatörer är befriade från att betala skatt på sina vinster, men operatörerna själva är skyldiga att betala spelskatt på 18 procent på skillnaden mellan insatser och utbetalningar.

Regler och bestämmelser för den svenska licensen

För att få bedriva laglig verksamhet i Sverige måste onlinekasinon följa ett antal regler och föreskrifter som anges i spellagen. Dessa regler är skapade för att skapa en säker och ansvarsfull miljö. Här är de exakta reglerna och hur de påverkar spelarna:

Spelpaus och ansvarsfullt spel

Legala kasinon måste driva rättvist spel: De bör erbjuda alternativ för självexkludering och insättningsgränser för att förhindra beroende genom Spelpaus-tjänsten. Även om detta skyddar spelare från potentiella problem kan det också begränsa deras frihet och flexibilitet.

Bonusar och kampanjer: Casinon med svensk licens har restriktioner för vilka typer av bonusar de kan erbjuda. Vanligtvis är en välkomstbonus den enda tillåtna kampanjen, och gratissnurr är ofta begränsade. Detta står i skarp kontrast till kasinon utan licens, där spelarna kan njuta av en uppsjö av bonusar och kampanjer för att förbättra sin spelupplevelse.

Betalningsmetoder

Casinon måste erbjuda trygga och säkra betalningsmetoder för att garantera säkerheten för spelarnas finansiella transaktioner. Detta kan ses som en positiv aspekt eftersom det garanterar säkra transaktioner, men det kan också begränsa de olika alternativ som finns tillgängliga jämfört med kasinon utan svensk licens.

Begränsningar av reklam

Casinon som har en licens möter strikta reklamrestriktioner från att ta in nykomlingar i branschen. Även om detta är en skyddsåtgärd kan det också begränsa spelarnas tillgång till de spännande nya möjligheter som finns på onlinekasinon.

Beskattning

Vinster på licensierade kasinon är skattefria, vilket är en betydande fördel för spelarna. Vinster på kasinon utan svensk licens kan däremot bli föremål för beskattning, beroende på i vilken jurisdiktion kasinot är beläget.

Skydd av spelare

Spelinspektionen kräver att licensierade kasinon vidtar åtgärder för att skydda spelardata och finansiell information. Detta ger en säker spelmiljö, även om det också kan leda till en mer byråkratisk och mindre användarvänlig upplevelse jämfört med att spela på ett kasino utan licens.

Hur påverkar dessa regler spelarna?

För spelarna har dessa regler en dubbel betydelse. Å ena sidan garanterar spel på licensierade kasinon en säker och ansvarsfull spelmiljö som skyddas av den statliga spelmyndigheten.

Å andra sidan kan dessa regler verka alltför strikta för vissa spelare som kan känna att de går miste om de lukrativa bonusarna, det stora spelutbudet och de flexibla betalningsmöjligheterna som erbjuds av kasinon utan licens.

Fördelar med ett casino utan svensk licens

Det finns många fördelar som lockar spelare. För det första erbjuder dessa olicensierade kasinon ofta ett bredare utbud av spel och slots.

Dessutom är bonusar på olicensierade kasinon vanligtvis mer lukrativa: generösa välkomstbonuspaket och gratissnurr lockar nya spelare.

Dessutom är dessa kasinon inte bundna av lagstadgade regler om självexkludering, vilket ger spelarna större frihet och kontroll över sin spelupplevelse.

Minus för kasinon utan licens

Trots fördelarna finns det nackdelar med att välja ett casino utan licens. Dessa kasinon är inte reglerade i Sverige, vilket innebär att spelare kan löpa en högre risk att utsättas för bedrägligt beteende.

Dessutom kan bristen på självuteslutningsalternativ potentiellt leda till oansvarigt beteende. Spelare bör vara noggranna när de väljer en webbplats och läsa expertrecensioner.

Inverkan av nya lagar på driften av onlinekasinon utan licens

Effekten av nya spellagar på kasinon som bedriver verksamhet utan licens kan vara betydande och ha olika juridiska och regulatoriska konsekvenser. Sverige har infört strikta regler för att säkerställa att spelverksamhet bedrivs på ett lagligt och ansvarsfullt sätt. Här är några potentiella konsekvenser:

  1. Juridiska konsekvenser: Det är olagligt att driva ett kasino utan giltig licens i Sverige. De som organiserar eller främjar olicensierat spelande kan bli föremål för rättsliga åtgärder, inklusive böter och till och med fängelse.
  2. Böter och påföljder: Spelinspektionen har befogenhet att utdöma böter för olicensierade operatörer. Dessa böter kan vara betydande och är utformade för att avskräcka från olaglig spelverksamhet.
  3. Blockerad åtkomst: Internetleverantörer och betalningssystem kan åläggas att blockera åtkomsten till olicensierade spelsajter för att förhindra att svenska medborgare får tillgång till dem. Detta är en åtgärd som syftar till att begränsa tillgången till oreglerade spelalternativ.
  4. Konsumentskydd: En av de främsta anledningarna till skärpningen av spelregleringen är konsumentskyddet. Licensierade kasinon är skyldiga att följa ansvarsfulla spelmetoder, vilket inkluderar åtgärder för att förhindra spelproblem. Casinon utan licens kanske inte har detta skydd på plats, vilket utsätter spelarna för risker.
  5. Förlust av anseende: Att bedriva verksamhet utan licens kan skada ett kasinos eller en spelsajts rykte. Kunder kan vara försiktiga med att använda olicensierade plattformar eftersom de saknar den tillsyn och regelefterlevnad som licensierade operatörer erbjuder.
  6. Marknadskonkurrens: Licensierade kasinon omfattas av regler men har också möjlighet att konkurrera på ett rättvist sätt på marknaden. Å andra sidan verkar olicensierade operatörer utanför lagen och kan ha svårt att locka kunder på grund av de juridiska risker som är inblandade.
  7. Begränsad annonsering och marknadsföring: Kasinon utan licens kan få svårt att marknadsföra sina tjänster på grund av de restriktioner för reklam som införs genom de nya lagarna. Detta kan ytterligare begränsa deras förmåga att locka till sig spelare.
  8. Utträde ur marknaden: Vissa olicensierade operatörer kan besluta att dra sig tillbaka från den svenska marknaden helt och hållet för att undvika de obehagliga konsekvenserna av olaglig verksamhet. Detta kan minska tillgången på olicensierat spel.

Sammantaget innebär de nya spellagarna ett betydande tryck på olicensierade kasinon att antingen erhålla lämplig licens eller upphöra med sin verksamhet i landet. Detta kommer sannolikt att leda till en minskning av antalet olicensierade kasinon och skapa en sundare, mer reglerad och säkrare onlinespelmiljö för svenska spelare.

Ny lag om programvara för kasinon

Från och med den 1 juli 2023 krävs svenskt tillstånd för aktörer som tillverkar, tillhandahåller, installerar och/eller anpassar spelprogramvara som används vid tillhandahållande av onlinespel och/eller kommersiellt spel på marknaden.

Vilka krav kommer att ställas på tillståndet?

Tillstånd kommer endast att ges till den som bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att genomföra den planerade verksamheten och som förväntas genomföra verksamheten i enlighet med lag och andra föreskrifter.

Den som beviljas tillstånd får inte tillverka, anpassa och/eller installera spelprogramvara på uppdrag av eller tillhandahålla spelprogramvara till sådana direkt-till-konsument (B2C)-aktörer som bedriver verksamhet utan erforderligt tillstånd och som riktar sig till den svenska marknaden.

Endast sökanden måste uppfylla kraven för tillståndet, dvs. det företag eller den juridiska person som lämnar in ansökan, inte dess ledning eller ägare etc.

En tillståndshavare som är bosatt eller registrerad utanför EES måste ha en fysisk representant som är bosatt i Sverige.

Hur kommer det nya tillståndet att påverka speloperatörerna?

Speloperatörer som redan innehar en spellicens kommer inte att undantas från kravet på att inneha ett tillstånd för att tillverka, tillhandahålla, installera och/eller anpassa spelprogramvara. Även om licensinnehavaren endast bedriver sådan verksamhet i eget namn kommer denne att behöva ha ett tillstånd att driva spelprogramvara.

Enligt den svenska spellagen är licensmottagaren fullt ansvarig för att de spel, insatser etc. som erbjuds av licensinnehavaren uppfyller de rättsliga kraven. Det är upp till licensinnehavaren att säkerställa att de har affärspartners, underleverantörer etc. som uppfyller kraven i svensk lag. 

Införandet av ett tillstånd att driva spelprogramvara kommer inte att förändra detta ansvar. Detta innebär att speloperatörer som innehar en licens enligt 7 kap (kommersiellt onlinespel) och 8 kap (vadhållning) i spellagen endast kommer att vara skyldiga att använda spelprogramvara som har tillverkats, levererats, installerats och/eller anpassats av den part som innehar nödvändig licens. Speloperatörerna kommer att vara ansvariga för att säkerställa att de har dessa system på plats.

Vem är ansvarig enligt lokala lagar/bestämmelser?

Grundregeln är att speloperatören är ansvarig för alla tjänster som den tillhandahåller spelaren, t.ex. spelarkonton, reklam, onlinekasinospel etc. Spelare är inte föremål för några påföljder för att delta i olicensierat spel, men de kan behöva betala skatt på de vinster de får som ett resultat av sådant spel.

Personer som medvetet eller av grov oaktsamhet organiserar obehörigt eller olicensierat spel där tillstånd eller licens krävs enligt denna lag, och de som medvetet eller av grov oaktsamhet underlättar deltagande i obehörigt eller olicensierat spel, är skyldiga att betala böter eller fängelse i högst två år. år. Inga påföljder kommer att utdömas i ringa fall.

Betaltjänstleverantörer kan åläggas att blockera transaktioner om en spelares konto används eller misstänks användas för att överföra insatser eller vinster till eller från olicensierad spelverksamhet för vilken licens krävs. 

Om en betaltjänstleverantör inte fullgör sina skyldigheter att avvisa en betalningsorder i enlighet med myndighetsföreskrifter eller bryter mot ett beslut om att blockera en betalning, får Lotteriinspektionen besluta att betaltjänstleverantören ska betala en sanktionsavgift.

Slutsats: vad ska spelarna välja?

Casinon utan licens verkar utanför den svenska jurisdiktionen, vilket innebär att de kan erbjuda vissa funktioner som ett casino med licens inte har. De kan till exempel ha högre bonusar, snabbare utbetalningar eller till och med andra spelprodukter.

Inga krav på självavstängning: licensierade kasinon i Sverige måste vara en del av Spelpaus-systemet, vilket gör det möjligt för spelare att självavstänga sig från allt spelande. Ett olicensierat casino omfattas inte av denna regel, vilket kan vara tilltalande för vissa spelare som vill spela utan några alternativ för självavstängning.

Foto: Unsplash

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS