Turist- och besöksnäringen kan bli avgörande för Högsby kommun

Turist- och besöksnäringen kan bli avgörande för Högsby kommun

2021-05-09 Av av Oskarshamns-Nytt

HÖGSBY

Kommunledningsutskottet ger tummen upp för Centerpartiets motion om att turist- och besöksnäringen ska vara ett av benen som Högsby kommun ska stå på i framtiden.

Det var i slutet av februari som Mikael Jonnerby (C) lämnade in motionen.

I motiveringen pekar han på kommunens fantastiska miljö – med alla fiskevatten, vandringsleder, ekopark Hornsö med Aboda Klint, Emån med sitt fina lax- och öringsvatten, badplatser och camping-/ställplatser.

Kommunledningsutskottet ger chefen för kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på strategi/er för näringsliv, turism och besöksnäring med tillhörande budget under 2021.

Motionen kommer slutligen att behandlas i fullmäktige.

Dela gärna artikeln: