”Utbredningen av skarv hotar vårt fiskbestånd”

2020-03-16 0 av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) undrar om regionrådet och centerpartisten Karin Helmersson anser att fiskerinäringen är en viktig del av Kalmar län och regionens utveckling.

Chatrine Pålsson Ahlgren vill också veta om Karin Helmersson delar hennes oro kring fiskerinäringens kris.

Chatrine Pålsson Ahlgren undrar även vilka åtgärder regionmajoriteten tänker vidta för att råda bot på krisen.

Hon ställer frågorna i en interpellation till Karin Helmersson.

”En av regionfullmäktiges viktigaste uppgifter är att ta beslut om regionens utveckling. Då är näringslivet av central betydelse. Vårt län är ett kustlän som är oerhört attraktivt att bo i. Enligt många undersökningar är närheten till hav och natur en viktig faktor vid val av bostadsort, inte minst för barnfamiljer”, skriver Chatrine Pålsson Ahlgren i interpellationen.

”Utbredningen av skarv hotar”

Hon fortsätter:

”Under hundratals år har fiskenäringen i vår region varit en naturlig och viktig del såväl för en levande skärgård som ett sätt att försörja sig. Samtidigt har näringen betytt mycket för att befolkningen ska ha tillgång till närproducerad mat. Vidare vet vi att nästan alla näringsexperter mer och mer poängterar vikten av att äta mer fisk och mindre rött kött.”

”Utbredningen av skarv, men även säl, hotar framförallt vårt fiskbestånd. Skarvarna i Kalmar län äter cirka 35 ton fisk varje dag, medan våra yrkesfiskare efter EU-beslut har fiskeförbud på obestämd tid då det gäller att fiska torsk, på grund av torskens hotade läge. Många av våra fiskare gör stora förluster och får svårt att klara sitt uppehälle. Detta har i sin tur lett till att många som tidigare livnärde sig på fisk tyvärr tvingats sluta”, skriver Chatrine Pålsson Ahlgren.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD). FOTO: PETER A ROSÉN