V, M och KD är överens om nya satsningar

V, M och KD är överens om nya satsningar

2020-02-19 0 av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

35 miljoner kronor på löner och arbetsvillkor.

10 miljoner kronor på arbetet med barns och ungdomars ohälsa.

8,5 miljoner kronor på länsfärdtjänst.

Så vill Vänsterpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna fördela de 53,5 miljonerna som regionen nu får i nytillskott från regeringen.

Det var på onsdagen som riksdagen fattade ett beslut om att satsa 7,5 extramiljarder på välfärden i Sverige.

I ett pressmeddelande påpekar Vänsterpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna att satsningen förverkligades tack vare dem. De tre partierna skriver också att de betraktar det hela som en tilläggsbudget – och att det därför är nödvändigt att Region Kalmar län omgående tar ett beslut om vad pengarna ska gå till.

– För att detta ska bli möjligt, kräver vi att kommande regionstyrelse och fullmäktige fattar ett speciellt beslut om resursfördelningen av de 53,5 miljonerna som regionen får i nytillskott, säger Malin Sjölander (M).

Malin Sjölander (M)

– Jag tror att våra väljare uppskattar att vi driver på för mer pengar till välfärden – och att det är viktigare för dem än det politiska spelet, säger Linda Fleetwood (V).

– Nu är det upp till bevis för Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Varenda krona måste komma ut till verksamheterna. Därför har våra partier kommit överens om tre angelägna områden som vi vill satsa på – våra medarbetare, barn och unga med psykisk ohälsa samt länsfärdtjänst, tillägger hon.

53,5 miljoner är mycket pengar – och det är viktigt att pengarna öronmärks för välfärden, så att de inte hamnar i ”det svarta hålet”, understryker Jimmy Loord (KD).

– Från SKR:s ekonomer är man tydliga med att dessa pengar ska betraktas som permanenta – och de är möjliga att använda redan i år. Vi behöver nu fatta beslut om hur vi ska fördela pengarna, så de kommer till bäst nytta. Att som länsunionen bara vilja använda 20 miljoner i riktad satsning, är att helt missa målet. Alla pengarna ska ut i konkreta välfärdssatsningar, säger han.

Foto: Peter A Rosén & Pierre Stjernfeldt