”Vad har man egentligen rätt att göra enligt allemansrätten?”

”Vad har man egentligen rätt att göra enligt allemansrätten?”

2021-04-13 0 av Fråga Juristen
 

FRÅGA JURISTEN

Juristen Julia Engström på Ludvig & Co i Oskarshamn svarar på läsarnas juridiska frågor varje vecka. Denna vecka handlar frågan om allemansrätten som ger oss en unik möjlighet att njuta av naturen.

Vad har man egentligen rätt att göra enligt allemansrätten?

Den här tiden på året tar man sig gärna ut i naturen. Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att njuta av naturen utan att äga marken själva. 2 kap. 15 § regeringsformen stadgar att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. Med den rätten följer ett ansvar.

Man ger sig gärna ut för att plocka bär, blommor och svampar i skogen, det får man göra såvida inte växten är fridlyst. Man får inte bryta kvistar eller ta ollon eller bark från levande träd.

Man får gå på annans mark, dock inte på tomt, plantering eller åker. Det är inte tillåtet att framföra en moped, fyrhjuling etc. över annans skog och mark.

En markägare har rätt att förbjuda att motordrivna fordon framförs på enskild väg. Gå och cykla går bra att göra. Rida går bra att göra på vägen givet att den inte tar skada av det.

Det går bra att tälta eller förtöja en båt på annans mark givet att det inte begränsar markägarens nyttjande av marken. Varken tältning eller båtförtöjning bör ske mer än en kortare tid. Det får inte ske på eller i närheten av en tomt.
Man får elda. Man får dock inte elda om det råder eldningsförbud eller om det skulle vara oansvarsfullt att göra det utifrån omständigheterna.

Bada går bra att göra men inte så nära någons hus att man stör.

Hunden får följa med ut i naturen, även till badplatser. Det finns badplatser som är förbjudna för hundar, det får man som hundägare rätta sig efter. Under sommaren, mars t o m augusti, får hundar inte vara lösa där det finns vilt. Skada som en hund orsakar svarar hundägaren för.

Tips! Läs mer på naturvardsverket.se/allemansratten

Osäker? Ta hellre det säkra före det osäkra!