Välfärdsfusket ska motverkas: Fel och fusk i folkbokföringen måste prioriteras

Välfärdsfusket ska motverkas: Fel och fusk i folkbokföringen måste prioriteras

2023-01-15 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

REGERINGEN

Skatteverket ska få bättre möjligheter att motverka välfärdsfusket. ”Folkbokföringen måste hålla en hög kvalitet. Fel och fusk får inte förekomma”, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Regeringen har tagit beslut om ett förslag som ska ge Skatteverket bättre möjligheter att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten. Förslaget är en del i regeringens prioriterade arbete för att motverka välfärdsfusk.

– Folkbokföringen måste hålla en hög kvalitet. Fel och fusk får inte förekomma. Skatteverket får därför ytterligare ett verktyg för att bättre kunna rikta sina kontroller mot högriskområden så att vi kan komma åt välfärdsfusket, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Upptäcka avvikelser

I propositionen föreslår regeringen att Skatteverket ska få behandla personuppgifter för att göra dataanalyser och urval för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga uppgifter i folkbokföringsverksamheten.

Analyser av stora mängder data kan vara väldigt effektivt för att upptäcka samband, avvikelser och mönster av olika slag. Genom förslagen ska Skatteverket kunna inrikta sin kontroll mot områden med hög risk för fel och fusk och där bästa möjliga effekt kan uppnås.

Ny databas

Regeringen föreslår en ny databas för de uppgifter som samlas in för analyser och urval i folkbokföringsverksamheten.

Flera bestämmelser föreslås även som ska minska det intrång i den personliga integriteten som förslagen kan leda till.

Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 maj 2023.

Foto: Moderaterna

Dela gärna artikeln med dina vänner: