”Vi är mycket kritiska till detta uttalande”

”Vi är mycket kritiska till detta uttalande”

2020-05-08 Av av Peter A Rosén

KRISTDALA

Centerpartisterna i Oskarshamns kommun har reagerat på räddningschefen Jonas Neldemyrs uttalande i vår tidning.

Han sa att räddningstjänsten inte kommer att arbeta ihjäl sig för att lösa bemanningssituationen på brandstationen i Kristdala fullt ut.

”Vi är mycket kritiska till detta uttalande och ställer oss frågan vilket mandat räddningschefen har fått från politiken för detta uttalande och för att genomföra ambitionssänkningen”, skriver Centerpartiet i ett inlägg på Facebook.

Centerpartiet understryker att förändringen på brandstationen i Kristdala kommer att påverka möjligheten att ”fullt ut kunna genomföra livräddande insatser”.

”Ambitionssänkningen genomförs utan någon som helst politisk diskussion där verksamhetschefen skyller på personalbrist, en bild som inte delas av den fackliga organisationen”, skriver partiet i inlägget på Facebook.

Ställer frågor till Erlandsson

”Vi frågar oss också vilka åtgärder som verksamheten har vidtagit för att lösa den uppkomna situationen, enligt den fackliga organisationen så har i princip inga åtgärder vidtagits.”

”Med anledning av detta så har Centerpartiet genom Magnus Larsson lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson. Förutom ovanstående så frågar vi också kommunstyrelsens ordförande, som också är särskilt ansvarig för just räddningstjänsten, vilka åtgärder han är beredd att vidta för att lösa den uppkomna situationen så att vi fortsatt ska kunna ha en fullt fungerande räddningstjänst i Kristdala”, skriver Centern.

Så här skriver Magnus Larsson i interpellationen:

”Detta är mycket oroande och det skapar en otrygghet för kommuninvånare i nordvästra delen av kommunen.”

”Vid brand så handlar det inte bara om materiella och ekonomiska värden. Vill det sig riktigt illa så är det människors liv och hälsa som riskeras. När en brand bryter ut så handlar det om några få minuter om liv ska kunna räddas. Detta blir en omöjlighet om räddningstjänsten ska åka från Oskarshamn, då räddningstjänsten har en framkörningstid på minst 20–25 minuter.”

”Förtjänar att känna sig trygga”

”Kristdala tätort är den tätort som ligger längst ifrån centralorten i kommunen – och ser vi till hela Kristdalabygden, så bor drygt tio procent av kommunens befolkning i bygden. Dessa medborgare förtjänar att känna sig trygga och säkra på att om olyckan är framme, så finns det en möjlighet att få hjälp.”

”Detta är indirekt en neddragning på räddningstjänsten, som inte alls har diskuterats politiskt och vi kan tycka att det är märkligt när ansvarig chef uttrycker sig så som räddningschefen gör i mediers artiklar. Vilket mandat har han fått från den politiska ledningen för detta?”, skriver Magnus Larsson.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Centerpartiets Magnus Larsson tar upp frågan om brandstationen i Kristdala i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S).
FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln: