Anmälan efter ett självmord i länet

Anmälan efter ett självmord i länet

2023-01-10 Av av Oskarshamns-NyttLÄNET

”Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande på tisdagen.

”Fallet gäller en äldre kvinna som hade vårdkontakt med psykiatrins öppen- och slutenvård under två års tid. Hon genomgick relativt omfattande behandling utifrån ångest och nedstämdhetsproblematik. Vårdkontakten avslutades efter att patienten tagit sitt liv. Brister som uppmärksammats under vårdtiden är relaterade till läkemedelshanteringen och bristande kontinuitet och samverkan”, skriver regionen.

Grafik: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt