Anmälan efter tvångsåtgärder inom vården

Anmälan efter tvångsåtgärder inom vården

2021-04-14 0 av Oskarshamns-Nytt


OSKARSHAMN

”Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria då tvångsåtgärder använts utan laglig grund”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Fallet gäller en patient i 30-årsåldern med drogutlösta vanföreställningar som färdades med ambulans till akutmottagningen vid Oskarshamns sjukhus. Han har utan laglig grund i form av vårdintyg utsatts för tvångsåtgärder.”

”Patienten upplever det som har skett som ett allvarligt och belastande övergrepp.”

FOTO

FREEPIK