Carl-Wiktor Svensson (M): ”Största satsningen som jag har sett”

Carl-Wiktor Svensson (M): ”Största satsningen som jag har sett”

2021-09-20 Av av Peter A Rosén

STORA HANÅSA

Moderaterna genomförde på måndagen ett verksamhetsbesök hos Joakim Lindh samt sysslingarna Marcus och André Lindh på Lindhs Djur & Natur i Stora Hanåsa, strax utanför Högsby.

– Fokuset låg på ett modernt svenskt lantbruk. Vi pratade om utmaningar i nutid och framtid – och om hur de har valt att utveckla verksamheten under det senaste decenniet. Det här företaget har verkligen utvecklats. Det rör sig om mångmiljonsatsningar – bland dem finns ett ungdjursstall för 600 ungdjur. Och de har byggt en ny solkraftsanläggning på 250 000 kilowatt, säger Carl-Wiktor Svensson (M), som är lokalpolitiker i Högsby kommun.

Carl-Wiktor Svensson (M). Arkivfoto: Pierre Stjernfeldt

”70 hektar trollar man inte fram”

CARL-WIKTOR SVENSSON (M)

– Därtill håller man på att anlägga ny jordbruksmark på hela 70 hektar – som man gör om från skogsmark till åkermark. Det är den största nationella satsningen någonsin, som jag har sett. 70 hektar trollar man inte fram.

Bild från verksamhetsbesöket. Foto: Moderaterna

– Utmaningen utifrån deras perspektiv är främst marken och brukandet. Att lägga om mark från skogs- till jordbruksmark är innovativt – det är inte så många som gör det i dag. Det brukar vara tvärtom – att det byggs hus på åkermark och att mer och mer åkermark tas ur produktion – och att skogsmark tas ur produktion i form av formellt skydd. Här går man verkligen emot trenden och försöker hitta andra vägar. Och det har man lyckats rätt så bra med hittills. Det förutsätter ju att man får fortsätta att bruka marken.

Den biten pratade moderatpolitikerna om under verksamhetsbesöket.

– Vi var ett 20-tal personer, varav ett flertal ledande moderatpolitiker från större delen av länet – bland dem fanns exempelvis riksdagsledamoten Jan R Andersson. Företrädare från LRF Sydost och Svensk Solkraft var också med, säger Carl-Wiktor Svensson.

”Här är den gröna näringen mycket större än alla andra näringar”

CARL-WIKTOR SVENSSON

Den gröna näringen är mycket viktig, betonar han.

– Det är den största näringen i många kommuner. I synnerhet i en liten kommun som Högsby. Här är den gröna näringen mycket större än alla andra näringar.

”Frihet under ansvar”

– Jag lyfte fram att vi moderater arbetar för att mark ska få brukas med frihet under ansvar. Vi säger nej till att mer mark ska skyddas. Vi vill i stället att gemene man ska sköta det utifrån eget huvud – och givetvis utifrån lagstiftningen som vi har.

– Vi ser inte staten som en garant för naturvärdena. Tyvärr går trenden i motsatt riktning. Det såg vi i regeringsbudgeten som presenterades, där två miljarder kronor avsätts årligen för att skydda mer mark.

Carl-Wiktor Svensson ser staten som en sämre garant för naturvärdena.

”Vi vill se sänkt skatt på drivmedel”

CARL-WIKTOR SVENSSON

– Eftersom 70 procent av de skyddade områdena är så pass dåligt skötta att de håller på att förlora sina naturvärden, säger han.

Ni vill helt enkelt se en annan politik inom det aktuella området…

– Ja, vi vill se sänkt skatt på drivmedel och att en mindre mängd med mark tas i anspråk för skydd – när vi ser att lokala ägare är en bättre garant. Vi ser också att straffskatt på avstånd missgynnar lantbrukarna. Det finns väldigt många skötsamma företagare som i generationer har bedrivit lant- och skogsbruk – och dem måste vi värna om i Sverige, i stället för att sätta ännu fler käppar i hjulet för dem, i form av fler lagar och regler, säger Carl-Wiktor Svensson.

Omkring 20 personer var med på verksamhetsbesöket. Foto: Moderaterna
Jan R Andersson (M). Foto: Moderaterna
Gården i Stora Hanåsa. Foto: Moderaterna
Carl-Wiktor Svensson. Foto: Moderaterna
Sysslingarna Lindh. Foto: Moderaterna
Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn