Därför har elevantalet minskat rejält i Högsby kommun

Därför har elevantalet minskat rejält i Högsby kommun

2021-09-03 Av av Peter A Rosén

HÖGSBY KOMMUN

Årets resultat för utbildningsutskottet i Högsby kommun kan landa på cirka två minusmiljoner.

– Som det ser ut för närvarande, ja – men vi jobbar för att vi ska kunna hålla budgeten, säger utskottsordföranden Heléne Danielsson (KD).

Heléne Danielsson (KD). Foto: Pierre Stjernfeldt

Hon berättar att utbildningsutskottspolitikerna hela tiden letar efter möjliga besparingar.

– Det finns inga konkreta sparåtgärder just nu – men vi nagelfar allt inom våra verksamheter, säger Heléne Danielsson, som dock betonar att besparingarna inte får påverka barnens och elevernas möjligheter att bli sedda och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

– Det är kommunens huvudmålsättning, understryker hon.

”Det är skolan i Fågelfors som har tappat flest asylelever”

HELÉNE DANIELSSON (KD), ORDFÖRANDE I UTBILDNINGSUTSKOTTET I HÖGSBY KOMMUN

Vår tidning har berättat att kommunen jobbar med att mejsla fram en långsiktigt hållbar skolorganisation, som inte är så sårbar för alla tänkbara svängningar.

Arbetet pågår alltjämt och i underlaget finns, bland annat, en utredning från tidigare.

Nyligen minskade elevantalet rejält på grund av att asyleleverna flyttade under sommaren.

Heléne Danielsson berättar att kommunen hade 696 grundskoleelever den 18 maj i år – 42 av dem var asylelever.

– Det är skolan i Fågelfors som har tappat flest asylelever. Man anpassar verksamheten utifrån det nya elevantalet – men det är inte så lätt att ställa om på så kort varsel.

”Därför går vi med underskott”

Utbildningsutskottet får 38 procent av kommunens budget.

– Vi hade behövt en större procentandel för att kunna tillgodose alla behov som finns. Därför går vi med underskott i verksamheterna. Kommunens skatteunderlag är inte tillräckligt stort. Utan de riktade statsbidragspengarna skulle vi inte kunna ha tillräckligt många pedagoger i skolorna, säger Heléne Danielsson.

”Klingar inte pandemin av i höst så kan vi inte utreda det här samtidigt”

Det stora beslutet, om en långsiktigt hållbar skolorganisation, dröjer, eller?

– Klingar inte pandemin av i höst så kan vi inte utreda det här samtidigt. Ledningsgruppen måste ha utrymmet som krävs för att kunna jobba med utredningen. Vi hoppas att vi kan sätta oss ner och ta tag i det här och börja jobba med det.

Foto: Freepik (översta bilden)

Dela gärna artikeln: