Debatt: Bromma flygplats är inte en Stockholmsfråga

Debatt: Bromma flygplats är inte en Stockholmsfråga

2021-09-09 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

DEBATTARTIKEL

Regeringen har i dagarna tagit emot en snabbutredning om att avveckla Bromma flygplats.

Redan nästa år skulle ett beslut kunna fattas, och nedläggningen kunna vara klar om 5-7 år.

Tyvärr har utredningen inte undersökt hur Arlanda behöver utvecklas för att kunna ta över Brommas trafik.

Att det finns goda kommunikationer till och från Stockholm är en fråga för hela landet.

”Av central betydelse”

För vissa företag i Kalmar län är det helt avgörande att det går att snabbt ta sig till och från huvudstaden.

Allt för ofta behandlas frågan om Bromma flygplats som en intern Stockholmsfråga, där frågor om hur staden kan utvecklas om flygplatsen avvecklas står i centrum.

Att flygplatsen är av central betydelse för näringslivet i stora delar av landet glöms ofta bort.

Innan ett eventuellt beslut om att stänga ned flygplatsen tas behöver det göras noggranna planer för hur Arlanda ska kunna utvecklas för att ta emot trafiken, liksom hur infrastrukturen runt Arlanda ska anpassas för att hantera en ökande trafik.

”En ordentlig plan behövs innan en avveckling ens kan komma på tal”

ULRICA BENNESVED, REGIONCHEF SVENSKT NÄRINGSLIV KALMAR LÄN
Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län. Foto: Svenskt Näringsliv

På presskonferensen som föranleddes av utredningen lade infrastrukturminister Tomas Eneroth stor vikt vid att flygandet minskat i pandemins spår.

Men i takt med att smittläget tillåter kommer resandet att öka igen.

Det går inte att basera långsiktiga prognoser på en så extrem händelse som coronapandemin.

”Stor osäkerhet”

Det är knappast sannolikt att vi i framtiden kommer bli mindre rörliga och ha ett mindre behov av att resa än idag.

Samtidigt sker en stor utveckling inom flygbranschen, inte minst på hållbarhetsområdet där biodrivmedel och elektrifiering kan minska flygets klimatavtryck. Även den utvecklingen måste finnas med i analyserna av flygets framtid.

Skulle regeringen besluta sig för att stänga Bromma inom 5-7 år väntar stor osäkerhet.

En så kort tidsram ger inga möjligheter att anpassa Arlanda för att ta emot en ökande trafikmängd.

Enbart processerna för att få tillstånd för en utbyggnad skulle troligen ta uppåt ett decennium, och då har ännu inga spadar kunnat sättas i marken.

En ordentlig plan behövs innan en avveckling ens kan komma på tal.

”Sämre kommunikationer till och från huvudstadsregionen, och därmed vidare ut i världen, får kännbara konsekvenser för företag och arbetstillfällen i hela landet”

Bromma flygplats är inte en isolerad Stockholmsfråga.

Sämre kommunikationer till och från huvudstadsregionen, och därmed vidare ut i världen, får kännbara konsekvenser för företag och arbetstillfällen i hela landet.

Ulrica Bennesved

Regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län

Foto: Freepik (översta bilden)

Dela gärna artikeln med dina vänner: