Debattartikel: ”Man kan inte hjälpa någon som är död att sluta knarka”

Debattartikel: ”Man kan inte hjälpa någon som är död att sluta knarka”

2020-11-13 0 av Oskarshamns-Nytt


DEBATTARTIKEL

Man kan inte hjälpa någon som är död att sluta knarka.

Även personer med ett missbruk måste få tillgång till hälsofrämjande vård, stöd och insatser som hjälper dessa individer att ta sig ur sitt missbruk.  

En viktig del i missbruks- och beroendevården är tillgången till sprututbyte. Därför satsar Länsunionen (S, C och L) nu 2,8 miljoner kronor i Region Kalmar läns kommande budget och plan för att utöka sprututbytets geografiska tillgänglighet i länet.

Att utöka möjligheten att byta ut sina sprutor är en förutsättning för att kunna erbjuda en god vård för alla våra invånare.

”Viktig smittskyddsåtgärd”

Förutom att vara en viktig smittskyddsåtgärd för att minska spridningen av bland annat HIV och Hepatit C, ger sprututbytesprogrammet också möjlighet att skapa relationer till en grupp individer som många gånger har sämre hälsa och låg tilltro till våra offentliga institutioner.  

När en person är inskriven i ett sprututbytesprogram ökar även möjligheten att kunna nå ut med andra skademinimerande insatser, som till exempel utbildning om rätt agerande vid överdos samt utdelning av Naloxon, ett läkemedel som används för att häva den nedsatta andningsförmågan som förekommer vid överdosering av opioider.

”Jämlik vård”

Förebyggande arbete och skademinimering måste alltid prägla missbruks- och beroendevården och med denna satsning på ett utökat sprututbytesprogram tar vi ytterligare steg för att erbjuda en god, säker och jämlik vård i hela länet.

Johanna Wyckman (L), regionråd (bilden)

Lisbeth Lindberg (L), ersättare regionfullmäktige

Jonathan Lilja (L), distriktsordförande LUF Kalmarsund