Debattinlägg: (S)kev verklighetsbild

Debattinlägg: (S)kev verklighetsbild

2021-01-19 0 av Oskarshamns-NyttDEBATTINLÄGG

Det är med en viss bekymran som Region Kalmar läns medarbetare kan ta del av Socialdemokraternas verklighetsfrånvända inlägg i denna tidning den 16 januari.

Ett gott råd i all välmening är för Socialdemokraterna att våga lämna regionhusets mötesrum för att träffa medarbetare på golvet.

Om de orkar ta till sig sanningen kring hur omständigheterna faktiskt förhåller sig, vill säga. 

”Verklighet att ta itu med”

Under hela pandemin har Moderaterna och Kristdemokraterna träffat medarbetare digitalt för att djupdyka i de resultat som drygt 80 procent av över 7 000 medarbetare lämnade in i medarbetarenkäten som stod klar för ett år sedan.

Det finns såklart positiva inslag, men det finns också en verklighet att ta itu med som inte Socialdemokraterna orkat, velat eller förmått på över tre mandatperioder. 

Regionens främsta personalpolitiska mål är att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser.

”Ett misslyckande”

Det är ett misslyckande att endast 14 procent av medarbetarna då instämmer till fullo i att regionen är en attraktiv arbetsgivare.

Och det är ett ännu större misslyckande att resultaten på drygt 100 arbetsplatser inom regionen inte når över 10 procent liksom att det finns dussinet arbetsplatser på sjukhusen där inte ens 3 procent kan instämma till fullo.

Det är inga domedagsprofetior utan det är hur verkligheten ser ut, utanför regionhusets trygga mötesrum och utan de förmildrande filter som där ofta läggs till den version av  verklighetsbeskrivningen som presenteras för politiker.

”Ruinens brant”

Slutligen är nog dessvärre alla skattebetalande medborgare i Kalmar län varse om den oansvariga skattehöjning som Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna tvingade igenom trots det hade kunnat undvikas vid förra årsskiftet.

Den är såklart ett resultat av att ekonomin stod på ruinens brant, mycket på grund av skenande kostnader för inhyrd bemanning i vården.

Att trötta socialdemokrater då har mage att påstå att regionens ekonomi är i god ordning är närmast skrattretande.

Carl Dahlin (M), vice ordförande

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)

Kaj Holst (M)

Personalutskottet, Region Kalmar län

Kaj Holst (M), Carl Dahlin (M) och Chatrine Pålsson Ahlgren KD). FOTO: PETER A ROSÉN