En patient i länet med en svullnad i halsen remitterades inte till vården

2020-09-07 0 av Peter A RosénLÄNET

En patient med en svullnad i halsen remitterades inte till akut sjukvård.

Därför har nu tandvårdschefen Lise-Lott Hinsegård Heiding i regionen skickat in en lex Maria-anmälan.

Det skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande på måndagen.

Det handlade om en patient som sökte tandvård på grund av en svullnad över kind och hals.

En diagnos ställdes och en tand avlägsnades. Antibiotika skrevs ut och patienten uppmanades att uppsöka sjukvården vid tecken på försämring.

Tillståndet försämrades under den påföljande natten och patienten uppsökte själv sjukvården, där denne lades in för behandling.

”Vid infektionstillstånd med uttalad svullnad över munbotten och hals skall remiss alltid skrivas till sjukvården för akut omhändertagande. En rutin är under utarbetande för att säkerställa att remiss skickas till sjukvården vid allvarliga infektionstillstånd”, skriver regionen i pressmeddelandet.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

FREEPIK