Hemestertips: Kolla in cirka 3 000 år gamla hällbilder utanför Oskarshamn

Hemestertips: Kolla in cirka 3 000 år gamla hällbilder utanför Oskarshamn

2020-08-15 0 av Peter A Rosén
LAGMANSKVARN

Oskarshamns-Nytt har varit vid de enda kända hällbilderna i Oskarshamns kommun.

Det var 1928 som man upptäckte dem.

De består av sju skepp, fem skosulor, två skålgropar och en ränna.

Länsstyrelsen har satt upp en informationstavla vid platsen, som ligger i närheten av Lagmanskvarn, några kilometer utanför Oskarshamn.

Enligt informationen höggs bilderna in i hällen på bronsåldern – och de var kopplade till dåtidens religion.

”Vanliga hällbilder”

”Skepp, skålgropar och skosulor är vanliga hällbilder. Skeppen avbildas med reling, botten och spant, samma stomme som riktiga båtar hade”, skriver länsstyrelsen, bland annat.

”Hällbilder tolkas som religiösa symboler och skeppet ses som en bild för resan till dödsriket. Skosulorna kan vara symboler för gudar och gudinnor, eller visa den dödes vandring till dödsriket. De skålformade groparna fylldes kanske med vätska, som regn och smältvatten fick skölja nerför hällen.”

”Hällbilder ligger ofta nära gravar och vatten. Här finns varken det ena eller det andra. Men på bronsåldern såg naturen annorlunda ut. Det som idag är odlingsmark var våtmark. Den dikades ut och torrlades på 1890-talet. På bronsåldern var kanske detta en avskild plats, som bara fick besökas av heliga män och kvinnor”, skriver länsstyrelsen.

Praktfullt svärd

”I juni 2009 hittades ett svärd av brons i Oskarshamn. Det hade legat i vatten, förmodligen som offergåva. Svärdet är från 1100-900 f Kr och mycket praktfullt. Sådana svärd ägdes bara av de mäktigaste i samhället, kanske en hövding i bronsålderns Oskarshamn? I Oskarshamn finns flera gravar och även spår av boplatser. Man levde av jordbruk, boskapsskötsel, jakt och fiske. Överskottet tog kanske hövdingen hand om och bytte till sig åtråvärda föremål av brons med. Svärdet i Oskarshamn kom från Danmark eller Skåne och vägen dit gick med båt på havet. Hövdingens resa till dödsriket fortsatte kanske med båt, inhuggen som bild på en häll i en glänta i skogen”, skriver länsstyrelsen.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se