Hög säkerhet på svenska järnvägar enligt Transportstyrelsens rapport för 2021

Hög säkerhet på svenska järnvägar enligt Transportstyrelsens rapport för 2021

2022-10-04 Av av Oskarshamns-Nytt
INFRASTRUKTUR

Inga passagerare omkom eller skadades allvarligt under 2021. Sverige klarade det gemensamma europeiska säkerhetsmålet – att ingen passagerare ska omkomma och att färre än fem personer skadas allvarligt per år. Ett mål som Sverige nu klarat elva år i rad.

Under 2021 uppfyllde Sverige samtliga säkerhetsmål för järnvägen. De risker som finns är förhållandevis lika över tid och i omfattningen, även om det inom olika områden periodvis sker förbättringar.

Normalår för skador och olyckor på spåren

Antalet olyckor och skador visar på en genomsnittlig nivå. Under 2021 omkom 78 av totalt 96 personer när de utan tillåtelse vistades på spår, 72 med avsikt att ta sitt liv. Antalet omkomna genom självmord minskade under perioden 2015–2017, men har därefter ökat igen till en nivå jämförbar med åren dessförinnan.

Den vanligaste dödsorsaken på järnvägen är självmord.

– Vår uppfattning är att aktörerna på svensk järnväg tar suicidproblematiken på stort allvar och ser sitt eget ansvar vad gäller förebyggande åtgärder, säger Gisela Liss, utredare vid Transportstyrelsen.

Ingen dog på jobbet 2021

Ingen anställd eller entreprenör inom järnvägen omkom eller skadades allvarligt i någon olycka under 2021. Det är första gången sedan 2013.

– Trots det är olycksrisken för den här gruppen fortsatt hög. Många allvarliga olyckor sker i samband med växling och arbete i spår. Det är därför viktigt att järnvägsaktörerna fortsätter kompetensutveckla och stärka ett högt säkerhetstänk i sina organisationer, säger Gisela Liss.

Transportstyrelsens rapport om järnvägens säkerhet under 2021 bygger på uppgifter från infrastrukturförvaltare och Transportstyrelsens egen tillsynsverksamhet. Rapporten överlämnas nu till regeringen och Europeiska järnvägsbyrån, ERA.

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: