Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Jakob Forssmed (KD) vill undersöka hälsoeffekter av barn och ungas digitala medieanvändning

ANNONS

SVERIGE

Folkhälsomyndigheten och Statens medieråd får i uppdrag att göra en kunskapssammanställning om hur digital medieanvändning påverkar den psykiska och fysiska hälsan samt den kognitiva utvecklingen hos barn och unga. ”Det finns nu ett stort behov av att undersöka kopplingen mellan olika hälsoaspekter och digital medieanvändning”, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sammanställa kunskap om sambanden mellan hälsoeffekter och digital medieanvändning hos barn och unga samt att ta fram vägledning och rekommendationer.

– Barns och ungas digitala medieanvändning har på kort tid blivit alltmer omfattande. Det finns nu ett stort behov av att undersöka kopplingen mellan olika hälsoaspekter och digital medieanvändning. Vi behöver ta ett brett grepp om frågan och undersöka såväl hur skärmtid, det innehåll som konsumeras på plattformarna och hur deras design påverkar barns och ungas hälsa, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

Effekter på psykisk och fysisk hälsa

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att, tillsammans med Statens medieråd, göra en kunskapssammanställning om sambandet mellan digital medieanvändning och effekter på den psykiska och fysiska hälsan samt den kognitiva utvecklingen bland barn och unga. Sammanställningen ska inbegripa både de positiva och de negativa aspekterna. 

Utifrån kunskapssammanställningen och forskningsläget ska en åldersanpassad vägledning och rekommendationer för digitala medieanvändning bland barn och unga i åldrarna 0 – 18 år tas fram och spridas. För uppdraget avsätts totalt 4 000 000 kronor under 2023.

Socialminister Jakob Forssmed (KD)
Socialminister Jakob Forssmed (KD). Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Foto: Freepik

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS