Endast tre av totalt 75 förslag har genomförts

2020-07-12 0 av Peter A Rosén

SVERIGE

75 förslag lades fram i landsbygdsutredningen.

Hur många som har genomförts?

Endast tre, enligt Hela Sverige ska leva.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har gått igenom och sammanställt förslagen som mejslades fram i den landsbygdsparlamentariska utredningen, SOU 2017:1 – ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”.

De var helt överens

Landsbygdskommittén skickade in 75 förslag till regeringen i januari 2017. I kommittén satt det representanter för samtliga partier i riksdagen – och de var eniga om förslagen. De var också överens om att alla förslag behövde genomföras för att man skulle nå upp till full effekt.

Förslagen omfattar följande områden:

  • Näringsliv och företagande.
  • Digital kommunikation och transportinfrastruktur.
  • Kompetensförsörjning.
  • Samhällsplanering och bostadsbyggande.
  • Kommersiell service, välfärdstjänster och kultur.
  • Statlig närvaro.
  • Styrning och organisering av landsbygdspolitiken.
  • Civilsamhället

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva bedömer att endast tre av de 75 förslagen är genomförda – och att 32 delvis är genomförda. 40 av de 75 förslagen är inte alls genomförda, enligt organisationen.

”Trögflytande system”

”Vår demokrati innebär att beslut ska processas i ett trögflytande system. Det tar tid att genomföra besluten och det är bra ur flera perspektiv. Men ett viktigt budskap från kommittén var att alla förslag behövde genomföras för att få full effekt. Därför tycker vi att det är viktigt att visa på hur svårt det är i svensk politik för utredningar att bli verklighet. Mycket återstår och det är komplext att få till helhetsgrepp för långsiktigt hållbara lösningar. Inte minst pandemin har påvisat vikten av att vi har livskraftiga och produktiva landsbygder i vårt land och då behövs krafttag för att genomföra den ambition som fanns när landsbygdskommittén lämnade sina förslag”, skriver Hela Sverige ska leva i en kommentar till kartläggningen.

Här är hela kartläggningen som Hela Sverige ska leva har gjort.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

Snezana Vucetic Bohm