Länsstyrelsen i Kalmar län slår larm: Trängsel i och utanför butiker

2020-07-17 0 av Peter A Rosén

LÄNET

Länsstyrelsen i Kalmar län konstaterar att nio av totalt tolv kommuner i vårt län har rapporterat att det finns brister i butiker och gallerior. Det berättas om trängsel både i och utanför butikerna.

I ett pressmeddelande beskriver länsstyrelsen förändringarna i lägesbilden sedan vecka 27 (nu är det vecka 29).

På uppdrag av regeringen rapporterar länsstyrelsen hur Folkhälsomyndighetens råd, rekommendationer och riktlinjer efterlevs.

Nu slår länsstyrelsen fast att det är svårt att följa rekommendationerna – framför allt i butiker och gallerior.

”Främst på Öland”

”Det finns rapporter om trängsel på ett flertal platser i regionen, men främst på Öland.”

”Flera kommuner har genomfört tillsynsbesök på restauranger, barer och caféer. De flesta sköter sig, men det kan ändå vara trångt. Det finns verksamheter som fått anmärkningar, men de har kunnat åtgärdas direkt”, skriver länsstyrelsen, som konstaterar att antalet nya bekräftade coronafall har minskat i vårt län.

Det är också färre covid-19-patienter som är i behov av sjukhusvård och intensivvård.

”Ökad smittspridning”

”Data över resande visar en uppåtgående trend, vilket kan leda till ökad smittspridning”, skriver länsstyrelsen

”Farhågor för sociala konsekvenser i spåren av coronakrisen finns kvar. En kommun uppger en markant ökning av orosanmälningar till socialtjänsten gällande barn och familjeärenden. Jämfört med juni 2019 har antalet ärenden där ökat med 82 procent. Det är dock inte fastställt hur stor del av ökningen som är en direkt konsekvens av pandemin.”

”Generellt har omsättningen för länets företag minskat. Flera företag har gått i konkurs, permitterar, varslar eller säger upp personal. Verksamheter och evenemang kopplade till besöksnäringen påverkas fortsatt negativt på grund av restriktionerna. Ett tydligt exempel är i Vimmerby där Astrid Lindgrens värld stängts ned för denna säsong.”

Tar fram en plan

”Länsstyrelserna har fått regeringsuppdraget att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19. Beredskap och planering måste finnas för att möta en befarad ökning av smittspridningen under hösten.”

Aktuellt:

  • Regionen har utökat kapaciteten för smittspårning i länet.
  • Länsstyrelsen bedömer och rapporterar hur allmänheten följer de allmänna rekommendationerna och hur det påverkar smittspridningen.
  • Kommunerna ansvarar för hela tillsynen av smittskydd på restauranger, barer och kaféer med befogenheter att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Länsstyrelsen stöttar kommunerna i detta arbete.
  • Länsstyrelsen har tillsammans med kommunerna genomfört förebyggande åtgärder och har bland annat satt upp information på badstränder, campingplatser och torg för att påminna om att hålla avstånd.
  • I vissa kommuner har ungdomar anställts för att påminna om att hålla avstånd. Ungdomarna vistas på platser där det förväntas vara trängsel och bär tröjor med information till allmänheten.
  • På några kommuners webbsidor finns en E-tjänst för att anmäla trängsel eller andra problem med efterlevnaden.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

Freepik