Man med metallflisa i ena ögat fick vänta på operation i flera dagar

Man med metallflisa i ena ögat fick vänta på operation i flera dagar

2020-04-14 0 av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

En 28-årig man slog en hammare mot metall och fick ont i ena ögat.

Det dröjde några dagar innan han fick komma till ögonläkare.

Därför har Mattias Alvunger, chefläkare inom primärvården i Kalmar län, gjort en lex Maria-anmälan.

Vid undersökningen på hälsocentralen upptäcktes en minimal skada på hornhinnan, men läkaren ifråga såg inget metallfragment.

Patienten hade lindriga symtom och full synförmåga.

Ögat behandlades med antibiotikasalva och han fick rådet att kontakta vården vid eventuell försämring.

Kraftigt försämrad syn

Vid kontakt med annan vårdenhet dagen därpå fick han rådet att fortsätta med behandlingen.

Ett par dagar senare var synen kraftigt försämrad – och en ögonläkare fann ett metallfragment som hade trängt in i glaskroppen.

Ögat opererades och synen räddades.

”En lärdom är att vid denna typ av skada med projektilliknande metallflisa, ska ögonläkare konsulteras utan dröjsmål, då det finns risk för djup infektion i ögat”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: REGION KALMAR LÄN