Optimalt erbjudande från Oskarshamns kommun för anställda som gillar att cykla

Optimalt erbjudande från Oskarshamns kommun för anställda som gillar att cykla

2020-12-02 0 av Peter A Rosén
OSKARSHAMN

Är du kommunanställd inom Oskarshamns kommun?

Ja, då kommer du att få möjligheten att hyra en cykel, med bruttolöneavdrag med förmånsbeskattning under 36 månader.

Det hela, som i grunden är ett medborgarförslag, klubbades i kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen.

Kommundirektören, Rolf Persson, har utrett frågan.

Bra för hälsan

Han konstaterar att det finns flera fördelar med cykeluthyrningen:

Bra för hälsan med motion och frisk luft. Kan öka frisknärvaron.

Ekonomiskt fördelaktigt för dem som tar del av erbjudandet. Priset på cykeln blir fördelaktigt och man sparar pengar genom att ställa bilen och cykla mer.

Att cykla istället för att ta bilen är bra för miljön, vilket också går i linje med kommunens resepolicy.

Kan påverka pensionen

Rolf Persson betonar dock att det är viktigt att, i samband med avtalet om bruttolöneavdrag, informera medarbetarna om att ett bruttolöneavdrag påverkar den sjukpenninggrundande inkomsten och pensionen negativt i viss mån, så länge medarbetarens lön inte ligger över cirka 43 000 kronor per månad.

Efter hyresperioden får medarbetaren möjligheten att köpa cykeln till ett marknadsvärde som fastställs vid hyresperiodens slut.

Erbjudandet föreslås omfatta en rad olika typer av cyklar i olika prislägen.

Förmånscykeln skulle väljas och hyras hos en av de leverantörer som finns på marknaden, som tar hand om hela kedjan – från beställning och leverans till garanti/försäkring och slutligen återlämning eller utköp till marknadsvärde.

Flera sådana aktörer finns – exempelvis: Ecochange, Elcykelpunkten, Cykloteket och Greenbenefits.

Leverantör tas fram via upphandling.

Förmånscyklar i regionen

Region Kalmar län arbetar redan med förmånscyklar – och där har man avsatt 25 procent av en heltidstjänst för det administrativa arbetet.

Region Kalmar län har omkring 7 000 anställda och där skrev man mellan 500 och 600 avtal om förmånscyklar, då regionen gick ut med erbjudandet första gången.

Oskarshamns kommun uppskattar att man behöver avsätta cirka 15 procent av en heltidstjänst till det administrativa. Arbetet kommer att utföras inom befintlig bemanning.

Man uppskattar att mellan 100 och 200 kommer att ta del av erbjudandet i den första omgången.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se