Påskallavik kan stå utan bibliotek under en tid om skolan tar över lokalerna

2020-05-26 0 av Peter A RosénPÅSKALLAVIK

Skolan och förskolan kan vara på väg att flytta in i bibliotekets lokaler i Påskallavik. Det kan i sin tur leda till att samhället kommer att stå utan bibliotek under en tid.

Biblioteket i Påskallavik kan flyttas till nya lokaler.

Det skriver bildningsförvaltningen i handlingarna till bildningsnämndens arbetsutskott, som hålls i morgon, onsdag.

Kulturchefen och verksamhetscheferna för förskolan utreder nu under våren hur en flytt av folkbiblioteksfilialen i Påskallavik kan ske. Tanken är att de nuvarande bibliotekslokalerna ska användas av skolan och förskolan.

Förskolan har platsbrist i dagsläget.

Kan flytta in i Strandagården

”Folkbiblioteket kan istället bedrivas i andra lokaler tillsammans med andra verksamheter. Idag är folkbiblioteket öppet elva timmar i veckan och det finns därför fördelar med att samordna verksamheten med annan verksamhet för att skapa en mötesplats i Påskallavik. Samtal med Strandagården har påbörjats om att eventuellt flytta biblioteket dit.”

”Bildningsförvaltningen planerar vid beslut att söka pengar från Kulturrådets satsning ”Stärkta bibliotek” för att utveckla verksamheten.”

”Inte optimal”

”Biblioteksfilialen är idag inte optimal utifrån ett folkbiblioteksperspektiv och tankar har därför funnits om att bygga om biblioteket. En flytt av biblioteket kan därför vara positiv.”

”Under en övergångsperiod kan Påskallavik komma att vara utan en biblioteksfilial och då kan Kulturbussen stärka upp”, skriver bildningsförvaltningen.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Skolan i Påskallavik. FOTO: PETER A ROSÉN