Provtagningar för covid-19 utökas i Kalmar län

2020-05-20 0 av Peter A RosénLÄNET

Från nästa vecka kommer personal inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt personlig assistans att kunna testas vid misstänkt covid-19.

Det skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

Regionen befinner sig nu i den fasen att provtagningsverksamheten kan utökas till fler grupper. Tidigare har begränsade mängder av både reagens och provtagningspinnar utgjort ett hinder.

– När nu tillgången ökat är det också kommunernas behov av att få personal med symtom testade vi vill tillgodose. Syftet är att göra det möjligt för medarbetare med lindriga symtom och som inte visar sig ha covid-19 att kunna återgå till arbete, säger regiondirektören Ingeborg Eriksson.

Samtliga hälsocentraler i länet kommer från måndag kunna ta emot personal från hälso- och sjukvården och från kommunens vård och omsorg samt personlig assistans som har patient- eller brukarnära arbete. Provtagningen omfattar endast personal som har symtom och som stannat hemma på grund av detta. Personal utan symtom kommer inte att testas.

– När en anställd insjuknar med symtom som är typiska för covid-19 ska hen ta kontakt med sin chef som kan rekommendera att personen testas.

Provtagning sker vid den hälsovalsenhet där personen är listad. Om det visar sig att det är covid-19 ger ansvarig läkare förhållningsregler. Är det inte covid-19 ansvarar patienten själv för att ta kontakt med sin chef för att komma överens om att gå tillbaka till arbetet eller inte.

Så många är inlagda

Under den gångna veckan har läget inom sjukvården varit stabilt. Antalet inlagda på vårdavdelningar har varit i stort sett konstant. På onsdagsmorgonen var 34 personer inlagda på länets sjukhus, varav 2 på intensivvårdsavdelning. Hittills har 19 personer från länet avlidit i sviterna av covid-19 vid länets sjukhus.

– Vi ser en minskning över tid när det gäller de svårast sjuka som behöver intensivvård. Vi är nu nere i samma antal patienter som i början av april. Nu återstår att se om denna utveckling håller i sig, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist.

En förklaring till de stabila siffrorna kan vara att Kalmar län ligger flera veckor efter Stockholmsområdet och att därmed att Folkhälsomyndighetens förhållningsregler fått större effekt här.

”Skydda våra äldsta”

– Men för den skull gäller det inte att släppa efter nu utan att fortsätta agera ansvarsfullt inte minst för att skydda våra allra äldsta, de mest sköra i samhället, säger smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin.

Uppmaning inför den kommande helgen är därför som tidigare. Håll avstånd till varandra, tvätta händerna noggrant och peta inte med fingrarna i ansiktet. Och vara rädd om dina äldre anhöriga. Håll kontakten, men utsätt dem inte för risk att bli smittade.

Lisa Labbé Sandelin är smittskyddsläkare i Kalmar län.
FOTO: FREEPIK / REGION KALMAR LÄN