Så prioriterar Liberalerna och Kristdemokraterna i sitt senaste budgetförslag i Oskarshamns kommun

Så prioriterar Liberalerna och Kristdemokraterna i sitt senaste budgetförslag i Oskarshamns kommun

2022-03-29 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Skola.

Omsorg.

Försköning och utveckling.

Privatisering och upphandling.

Det är vad oppositionspartierna Liberalerna och Kristdemokraterna i Oskarshamns kommun lägger mest krut på i sitt gemensamma driftbudgetförslag för åren 2023–2025.

Det har fått rubriken ”En bra plats att bo på”.

L och KD tar, precis som tidigare, pengar från kommunstyrelsen. Det handlar om tio miljoner kronor som i stället läggs på bildningsnämnden och socialnämnden.

”Vi lägger fyra miljoner kronor mer på bildningsnämnden och socialnämnden, jämfört med majoritetspartiernas budget”

INGEMAR LENNARTSSON (KD)

– Vi lägger fyra miljoner kronor mer på bildningsnämnden och socialnämnden, jämfört med majoritetspartiernas budget. De återstående två miljonerna sparar vi, säger Ingemar Lennartsson (KD), som är andre vice ordförande i socialnämnden.

Ingemar Lennartsson (KD). Foto: Peter A Rosén

– Hade vi lagt de pengarna förra året, så hade vi kanske inte varit i den situationen där vi är i dag, där vi har fallande resultat på grund av begränsade resurser, säger oppositionsrådet Mathias Karlsson (L).

L och KD pekar på flera problem:

  • Elevernas meritvärden och behörigheten till gymnasiet sjunker.
  • Fler och fler behöver hjälp för att klara sin vardag.
  • Köerna till särskilt boende växer. ”Det var 35 personer i kön, senast jag såg en siffra”, säger Ingemar Lennartsson.
  • Kommunen har halkat ner ett antal pinnhål på företagsrankingen.
  • Sjuktalen i kommunen är alltjämt höga.
  • Effektiviteten ligger i bottenskiktet i Kommunsverige.

L och KD vill bland annat att kommundirektören (Henrik Andersson) ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett särskilt boende som byggs och drivs av en privat aktör.

Partierna vill också ta fram en plan för dagvattenhantering och försköning av Döderhultsbäcken – och att kommundirektören får i uppdrag att utreda hur skärgårdstrafiken kan anpassas på ett bättre sätt, för boende och besöksnäring (de vill upphandla ett tioårigt avtal).

”Vi vill ha en långsiktighet i skärgårdstrafiken”

MATHIAS KARLSSON (L)

– Vi vill ha en långsiktighet i skärgårdstrafiken, så att den passar både boende och besöksnäring, säger Mathias Karlsson.

Mathias Karlsson (L) tittar in i kameran
Mathias Karlsson (L). Foto: Peter A Rosén

L och KD vill även att kommundirektören ska utreda hur delar av tekniska nämndens verksamhetsområden kan konkurrensutsättas (som skötsel och underhåll, med mera). Det är ett förslag som partierna har lyft fram under flera års tid.

L och KD säger nej till investeringsplanerna på ny industrimark (nya logistikområdet) med en nyupplåning. De båda partierna tror att det finns fler viktiga projekt som bör prioriteras för att lyfta kommunen. För att ha en relevant plan för kommande investeringar vill partierna att kommundirektören ska ta fram en masterplan för detta.

Vidare vill de båda partierna, exempelvis, att bidraget till enskilda vägar ska höjas med 100 000 kronor. Detta är av stor betydelse för dem som lever och är verksamma på landsbygden – och det påverkar besöksnäringen och tillgängligheten, konstaterar de båda partierna, som hanterar höjningen inom den befintliga ramen som tekniska nämnden har.

”Väldigt viktigt”

– Det är väldigt viktigt att tillgängliggöra de här vägarna som inte ägs av kommunen, säger Mathias Karlsson.

När det gäller den skattefinansierade verksamheten föreslår L och KD exempelvis att ett nytt särskilt boende ska byggas. ”Vi satsar 20 miljoner kronor på det i vår investeringsbudget. Man kan kanske lägga till eller bygga om något, så att vi får fler platser. Men vi har inte sagt var”, säger Ingemar Lennartsson.

Partierna vill också ta ett helhetsgrepp i Havslätt och göra platsen attraktivare.

Här vill de se ett kallbadhus och en välfungerande gästbrygga, för både badgäster och restauranggäster.

De föreslår att betongkajen ska renoveras och förskönas.

Att bryggan måste bytas ut har L och KD varit tydliga med länge (majoritetspartierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, berättade nyligen att de satsar pengar på en ny brygga).

Bild på badbryggan i Havslätt, Oskarshamn
Havslättsbadet får en ny brygga. Foto: Peter A Rosén

Förbättringsåtgärderna på Södra Fabriksgatan i Oskarshamn har strukits i majoritetens investeringsbudget – men L och KD behåller dem i sin budget (fyra miljoner kronor). ”Det är viktigt, det är en väldigt trafikerad väg”, säger Ingemar Lennartsson.

– Den börjar bli gropig och är tuff att köra på, konstaterar Mathias Karlsson.

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn