Så ser Moderaterna på tryggheten i Oskarshamns kommun

Så ser Moderaterna på tryggheten i Oskarshamns kommun

2020-10-23 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

I samband med en enkätundersökning, som ON genomförde på Facebook nyligen, så bad vi våra läsare skicka in frågor till partierna i Oskarshamns kommun.

Vi har bakat ihop dem i ett antal ämneskategorier.

Vi tar en i taget och börjar med Lag & ordning.

Frågan vi ställer inom det området är:

Vad tänker kommunen göra för att stärka tryggheten och motverka brottsligheten i Oskarshamn?

Lucas Lodge (M). FOTO: MODERATERNA I OSKARSHAMNS KOMMUN

Moderaternas Lucas Lodge svarar så här via e-post:

”Risken är att man förenklar denna fråga och hittar lösningar till konsekvenser av brottslighet, min bestämda uppfattningar att man ska jobba med proaktiva insatser.”

”Detta är en komplex fråga som involverar många verksamheter i en kommun och samhället i stort.”

Vi vet att utanförskap och bristen på egenförsörjning är två stora faktorer till att personer väljer en kriminell karriär”

LUCAS LODGE (M)

”Vi måste analysera varför folk känner sig otrygga och varför vissa personer väljer den brottsliga banan. Vi vet att utanförskap och bristen på egenförsörjning är två stora faktorer till att personer väljer en kriminell karriär. Vi måste lyfta in personer, som har kommit på glid, i samhällets vardagsrum för att ge dem en samhörighet. Detta kan man göra på olika sätt, men enlig mig är ett lönearbete eller en annan meningsfull sysselsättning som förhoppningsvis leder till egenförsörjning rätt väg att gå för att folk skall känna sig trygga i vår kommun. Om man läser den budget som vi lämnade föra veckan så ser man just sådana exempel. Det finns ingen snabbläsning på det här problemet, om man verkligen tar frågan på allvar, men vi kommer ha igen de insatserna som vi gör idag 100 gånger om längre fram”, skriver Lucas Lodge.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln: