Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

SSM svarar på regeringens remiss om slutförvar av använt kärnbränsle

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

FORSMARK/OSKARSHAMN

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har svarat på regeringens remiss rörande Svensk Kärnbränslehantering AB:s, SKB, ansökan om att uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmark.

Myndigheten anser att de i remissen ingående studierna inte medför några skäl till att ändra myndighetens tidigare bedömningar kring SKB:s förutsättningar att uppfylla SSM:s föreskriftskrav.

Någon ytterligare redovisning kring LOT*-försöken som genomförts på Äspölaboratoriet i Oskarshamn är inte heller nödvändig skriver SSM i ett pressmeddelande på fredagen.

Regeringens remiss till innefattar frågor kopplat till kopparkapselns förmåga att innesluta det använda kärnbränslet på lång sikt mot bakgrund av två nyligen genomförda vetenskapliga studier som rör kopparkapselns båda konstruktionsmaterial koppar och segjärn. SSM har granskat och värderat studiernas relevans för SKB:s slutförvarsansökan.

– Vår slutsats är att de två studierna inte innehåller fakta som gör att vi behöver ändra vår bedömning att SKB:s ansökan har förutsättningar att uppfylla våra föreskriftskrav, säger Lisa Ranlöf, tillförordnad enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kapselns skyddsförmåga har granskats

Den ena studien är en vetenskaplig artikel som handlar om kopparkorrosion och den andra är ett examensarbete som utförts i Finland och som handlar om deformationsåldring av segjärn.

– Även om de två studierna är intressanta ur ett grundvetenskapligt perspektiv så handlar de i grunden om frågor kring kapselns skyddsförmåga som vi tidigare har tittat på och granskat när vi beredde SKB:s ansökan, säger Henrik Öberg, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Resultaten baserade på etablerad kunskap

Regeringen ställer även en fråga i remissen om SSM anser att det finns information från de så kallade LOT-försöken, fältförsök som genomförts under lång tid vid Äspölaboratoriet, som behöver redovisas och som har betydelse för bedömningen av slutförvarets skyddsförmåga. SSM avslutade i mars i år en granskning av SKB:s analys och rapportering i samband med de nyligen avslutade LOT-etapperna A3 och S2.

– Vi konstaterade i den granskningen att resultaten är i linje med vad som kan förväntas baserat på etablerad kunskap kring korrosionsprocesser för koppar i slutförvarsmiljön, och att resultaten också överensstämmer väl med tidigare genomförda LOT-försök. Därför bedömer SSM att ingen ytterligare redovisning kring LOT-försöken är nödvändig, säger Henrik Öberg.

Fotomontage av Kärnbränsleförvaret i Söderviken i Forsmark, ovan jord sett från nordvästlig riktning. Inklusive textförklaring. Tunnelsystemets totala längd uppgår till drygt 60 kilometer. Under jord är förvaret tre till fyra kvadratkilometer stort. Det placeras på ett djup av 500 meter. Foto: SKB/Lasse Modin

FAKTA / LOT

*LOT, Long term test of buffer material, är en serie långtidsförsök som utförs av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) i Äspölaboratoriet utanför Oskarshamn med syftet att utvärdera initiala omvandlingsprocesser som sker i bentonitlera, och i viss utsträckning för koppar.

FAKTA / BAKGRUND

SSM har som beredande myndighet enligt kärntekniklagen genomfört en omfattande granskning av SKB:s ansökningar från 2011 om att få bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle. I januari 2018 tillstyrkte myndigheten SKB:s ansökningar om att få bygga ett slutförvar i Forsmark, Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun. I ett remissyttrande 2019 bedömde SSM också att SKB på ett tillfredsställande sätt utrett och svarat på de specifika frågor om kopparkapselns långsiktiga beständighet i slutförvarssystemet som ställts av mark- och miljödomstolen.

Foto: SKB/Lasse Modin

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS