Två väljare hävdar att SD:s valsedlar saknades i förtidsröstningslokalen i Oskarshamn: ”Ingen notering om det”

Två väljare hävdar att SD:s valsedlar saknades i förtidsröstningslokalen i Oskarshamn: ”Ingen notering om det”

2022-08-31 Av av Peter A Rosén
OSKARSHAMN

Två – av varandra oberoende – väljare hävdar att Sverigedemokraternas valsedlar nyligen saknades vid ett par tillfällen i förtidsröstningslokalen i Kulturhuset i Oskarshamn.

– Jag har också fått till mig detta från två personer, säger Leif Axelsson, som är gruppledare för SD i kommunen.

– Jag kunde inte gå in i förtidsröstningslokalen, på grund av att jag hade partikläder på mig. Då får man inte gå in där. Men jag ringde till Per Nygren (kommunsekreteraren), som är ansvarig för det här. Jag frågade honom om detta kunde vara möjligt. Men, nej, det trodde han inte. Däremot kan någon, av misstag, ha lagt en valsedel från ett annat parti framför våra valsedlar. Men då tycker jag att kontrollanterna som går där inne borde ha bättre koll. Vi måste känna oss trygga med det nya systemet (läs mer om det nya systemet här), säger Leif Axelsson.

Leif Axelsson (SD)
Leif Axelsson (SD). Foto: Peter A Rosén

”Saknas valsedlarna, så ska de omedelbart gå till någon av röstmottagarna och berätta det”

LEIF AXELSSON (SD)

– Per Nygren bedyrade att jag kan känna mig lugn med att det görs noggranna kontroller. Och då måste jag tro på det. Men jag vill rikta en uppmaning till dem som tänker rösta på vårt parti. Saknas valsedlarna, så ska de omedelbart gå till någon av röstmottagarna och berätta det, tillägger han.

”Det finns ingen rapport om att SD:s valsedlar har varit borta vid något tillfälle”

PER NYGREN, KOMMUNSEKRETERARE

ON pratar med Per Nygren på onsdagen.

– Jag har gått igenom alla dagrapporter. De som sitter i röstningslokalen skriver en dagrapport varje dag. Där skriver man ner specifika händelser och avvikelser. Det finns ingen rapport om att SD:s valsedlar har varit borta vid något tillfälle.

Per Nygren
Per Nygren. Foto: Peter A Rosén

– Däremot såg jag en annan notering – gällande ett annat parti. Någon väljare hade tagit med sig en bunt med valsedlar. Det upptäcktes snabbt – och en ny bunt lades dit genast. Men det var inte Sverigedemokraternas valsedlar. Det finns ingen notering om det.

”Fel upptäcks snabbt”

– Skulle Sverigedemokraternas valsedlar ha varit borta vid något tillfälle, ja, då hade vi haft en notering om det i en dagrapport. Men jag har inte hittat något sådant över huvud taget. Vi jobbar väldigt mycket med säkerheten – och fel upptäcks snabbt. Alla kan känna sig trygga med att allt går till på rätt sätt.

Det som eventuellt kan ha hänt är följande, påpekar Per Nygren:

– Väljarna går ju in en och en numera till det avskärmade valsedelstället. Någon väljare kan ha plockat runt bland valsedlarna – och av misstag kan han eller hon i sådana fall ha lagt dit ett partis valsedel framför valsedlarna från ett annat parti. Rent teoretiskt kan något sådant ha inträffat. Det kan ha hänt, även om sannolikheten är ganska liten – med tanke på att de som sitter i vallokalen går och kollar med jämna mellanrum.

”Ser de att någon väljare har placerat valsedlar på fel ställe, så rättar de till det omedelbart”

PER NYGREN

– Ser de att någon väljare har placerat valsedlar på fel ställe, så rättar de till det omedelbart. Jag har inte fått någon påringning alls kring att det skulle ha saknats några valsedlar från något parti. Vi är jättenoga med det här, säger Per Nygren.

Partiföreträdare kan gå in i vallokalen och titta, under förutsättning att de inte har partikläder på sig?

– Ja – och jag vet att de går in och kontrollerar att deras valsedlar finns där, svarar Per Nygren.

Dela gärna artikeln: