Utbildning för föräldrar införs i Oskarshamns kommun

Utbildning för föräldrar införs i Oskarshamns kommun

2020-12-03 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

En föräldrautbildning är på väg att införas i Oskarshamns kommun.

Det var för två år sedan som fullmäktige tog ett beslut om att ge bildningsnämnden i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur kommunens arbete med ungas psykiska hälsa kan förbättras.

Det hela ledde sedermera till ett beslut om att starta generella föräldrautbildningar, med syfte att öka föräldrars kunskaper om familjens betydelse när det kommer till barns mående och skolresultat.

I mars i år gav kommunstyrelsen bildningsnämnden i uppdrag att, tillsammans med socialnämnden, ta fram ett förslag på hur generella föräldrautbildningar, med ambitionen att öka föräldrars kunskaper om familjens betydelse gällande barns mående och skolresultat, kan utformas.

Vänder sig till alla

Förslaget innebär att insatserna vänder sig till alla föräldrar, med barn mellan 0 och 18 års ålder, vid minst åtta tillfällen under barnens uppväxt.

En, eller två, samordnare på totalt hundra procent får i uppdrag att under våren 2021 konkret ta fram underlag till de olika träffarna, som framför allt ska handla om:

Föräldrarollen

Barnets/Ungdomens bästa

Barn och ungas delaktighet

Medier, användning och påverkan

Man kommer även att prata om studieteknik, konflikthantering och sex, med mera.

Från och med höstterminen 2021 genomförs insatserna i ordinarie struktur – och digitalt.

Medarbetare i bildningsförvaltningen och socialförvaltningen kommer på olika sätt att bli delaktiga i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Utbildningen ska förbättra ungas psykiska hälsa.

”Vill stödja”

Bildningsnämnden har fått pengar som är öronmärkta för föräldrautbildningen.

”Vi vill stödja föräldrarna i föräldraskapet”, säger Anton Sejnehed (S), ordförande i bildningsnämnden.

Bildningsnämnden har nu gått fram med förslaget till kommunstyrelsen. Och sedan ska kommunstyrelsen ge nämnden uppdraget att göra detta.

”Vi tänker att vi ska kunna dra igång nästa år”, säger Anton Sejnehed.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

FREEPIK

Dela gärna artikeln: