VIKTIG INFORMATION FRÅN LÄNSSTYRELSEN: Då införs eldningsförbud i hela länet

VIKTIG INFORMATION FRÅN LÄNSSTYRELSEN: Då införs eldningsförbud i hela länet

2023-05-25 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

LÄNET

”Från fredagen den 26 maj klockan 12.00 införs eldningsförbud i samtliga tolv kommuner i Kalmar län. Det är torrt i länet och under helgen blir det mycket höga brandriskvärden”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande på torsdagen.

”Eldningsförbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fast bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.”

”Bakgrunden till beslutet är höga brandriskvärden och prognoser för kommande dagar. Länsstyrelsen och länets räddningstjänster gör löpande bedömningar och analyser av hur brandrisken utvecklas. Allmänheten uppmanas att löpande följa myndigheternas och mediernas kanaler för aktuell information om rådande eldningsförbud. Beslutet om att införa eldningsförbud i Kalmar län har fattats av respektive kommun och gäller tills vidare”, skriver länsstyrelsen.

Foto: Freepik

Montage: Oskarshamns-Nytt

Dela gärna artikeln med dina vänner: