Viktig information till arbetarna på Scaniafabriken i Oskarshamn

Viktig information till arbetarna på Scaniafabriken i Oskarshamn

2020-05-15 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Här följer viktig information till IF Metalls medlemmar på Scaniafabriken i Oskarshamn:

”Parterna har enats om att förlänga avtalet om korttidspermittering till och med den 22 september – samt att möjliggöra användandet av alla fyra permitteringsnivåerna. (20, 40, 60 och 80 procent med löneavdrag motsvarande 4, 6, 7,5 och 12 procent)”, skriver Mikael Johansson, som är ordförande för verkstadsklubben på Scania i Oskarshamn, i ett inlägg på IF Metalls lokala Facebooksida.

”För merparten av IF Metalls medlemmar är inte korttidspermittering aktuellt med tanke på behovet inom produktion. Det kommer dock att finnas grupper även inom vårt kollektiv som blir arbetsbefriade i olika utsträckning.”


”Varje verksamhetsområde har nu påbörjat ett arbete med att göra denna indelning som skall gälla från och med 1 juni.
Medarbetare skall i normalfallet bli informerade senast 7 dagar innan den nya eller förlängda permitteringsgraden börjar att gälla.

Ytterligare detaljer om avtalet kommer i en gemensam kommunikation nästa vecka”, skriver Mikael Johansson.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Scaniafabriken i Oskarshamn. FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln: