Högsbys kommunalråd: ”För oss är både vägen och järnvägen oerhört viktiga”

Högsbys kommunalråd: ”För oss är både vägen och järnvägen oerhört viktiga”

2021-03-17 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

FÖRSJÖN

Just nu pågår förhandlingarna mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen om hur de närmaste tolv årens statliga satsningar på landets infrastruktur ska se ut.

Därför hade kommunalråden i Högsby, Stihna Johansson Evertsson (C), och Hultsfred, Lars Rosander (C), bjudit in riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) till en träff för att berätta hur de ser på länets och kommunernas behov.

Anders Åkesson är vice ordförande i riksdagens trafikutskott och han är den som sköter förhandlingarna med Januariavtalspartierna för Centerpartiets del.

Anders Åkesson (C), Stihna Johansson Evertsson (C) och Lars Rosander (C).

”Det är viktigt att staten inser att vi har stora behov av satsningar på infrastruktur, inte minst för att industrin ska kunna expandera och transportera mer gods, framför allt på järnväg”

LARS ROSANDER (C), KOMMUNALRÅD I HULTSFREDS KOMMUN

– Vi ser att Trafikverket vill lyfta bort riksväg 34 och Stångådalsbanan ur Riksintressen för infrastruktur. För oss är både vägen och järnvägen oerhört viktiga och vi behöver fler satsningar på upprustning och underhåll, inte färre, säger Stihna Johansson Evertsson.

De båda kommunalråden hade bjudit in Anders Åkesson till den vackert belägna rastplatsen vid Försjön, som ligger intill riksväg 34, på gränsen mellan kommunerna Högsby och Hultsfred.

Att riksvägen är viktig för hela länet råder det ingen tvekan om, precis som Stångådalsbanan som når stambanan i Linköping.

”Det finns en stor underhållsskuld i vägnätet, inte minst på landsbygden”

ANDERS ÅKESSON (C), RIKSDAGSLEDAMOT

– Det är viktigt att staten inser att vi har stora behov av satsningar på infrastruktur, inte minst för att industrin ska kunna expandera och transportera mer gods, framför allt på järnväg, säger Lars Rosander.

Anders Åkesson tog emot synpunkterna och önskemålen och lovade att ta dem med sig in till förhandlingsbordet med regeringen.

– Det finns en stor underhållsskuld i vägnätet, inte minst på landsbygden. Jag kommer att prioritera den frågan högt i förhandlingarna. Likaså är de regionala tågbanorna oerhört betydelsefulla. När nya stambanor byggs i landet måste de regionala tågbanorna kunna nå knutpunkterna, för att öka rörligheten i hela landet, säger han.

FOTO

CENTERPARTIET

Dela gärna artikeln: