”Ambulanssjukvården är en livsavgörande länk i hela vårt sjukvårdssystem”

”Ambulanssjukvården är en livsavgörande länk i hela vårt sjukvårdssystem”

2021-07-02 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

Moderaterna i Region Kalmar län har i dag skickat in en motion om att utreda hur den samlade prehospitala vården (ambulanssjukvården) kan utvecklas vidare för ökad trygghet i länet, och för att framtidens vårdbehov ska kunna tillgodoses.

”Ambulanssjukvården i Kalmar län är en livsavgörande länk i hela vårt sjukvårdssystem. Att ambulansen i ett akut läge kan komma fram och hjälpa patienter i tid är en avgörande faktor för att vi ska känna trygghet, oavsett var vi bor. Men den är också numera en viktig verksamhet när vi ska utveckla den nära vården i länet”, skriver Moderaterna i ett pressmeddelande.

”Det finns situationer som exempelvis stroke eller stora olyckor då en eller två timmar i vägambulans blir allt för lång tid”

MALIN SJÖLANDER (M)

– I dag är det inte ovanligt att en ambulans rycker ut för att hjälpa en person i hemmet och att åtgärden faktiskt kan slutföras där efter kontakt med specialist- eller primärvård. Men det blir också allt mer vanligt att ambulansorganisationen får stå för transporter till Linköping för mer avancerad vård. För patienten är detta inget större problem när åtgärden inte är akut eller kan planeras, men det finns situationer som exempelvis stroke eller stora olyckor då en eller två timmar i vägambulans blir allt för lång tid, säger Malin Sjölander (M) oppositionsråd och vice ordförande regionstyrelsen

– Det är av största vikt att vi förbereder oss för en prehospital vård som innefattar flera olika verktyg som mobila läkare, bedömningsbilar, akutambulanser – men också en ambulanshelikopter och ambulansflyg. Men för att detta ska kunna ske på ett sammanhållet och ekonomiskt genomförbart sätt bör regionen göra en heltäckande utredning. Detta för att vi ska kunna ha en sammanhållen prehospital organisation som klarar framtidens vårdbehov, säger Malin Sjölander.

Dela gärna artikeln: