Carl-Wiktor Svensson lämnar Moderaterna

Carl-Wiktor Svensson lämnar Moderaterna

2021-10-26 Av av Oskarshamns-Nytt

HÖGSBY

Carl-Wiktor Svensson, som bor i Träthult i Högsby kommun, går ur partiet efter att Moderaterna ratade honom på riksdagslistan i länet.

Det skriver han i ett pressmeddelande på tisdagen.

Här är hans motivering:

”Härmed avsäger jag mig mitt moderata medlemskap i Kalmar län. Därmed också ledamotsrollen i länets förbundsstyrelse, suppleantplatsen och vice valledaruppdraget i Moderaterna i Högsby kommun. Den moderata föreningen i Högsby informerades inför mitt beslut igår kväll där jag sagt att deras förtroende för mig får avgöra min framtid gällande följande kommunala uppdrag men att jag står till förfogande tills vidare eller annat meddelas:

Ersättare i kommunstyrelsen, socialutskottets ordförande, ledamot i budgetberedningen, ordförande i pensionärsrådet, ledamot i samordningsförbundet, ledamot i Hjälpmedelsnämnden, ledamot i Emådalens Trygga Hem.”

”Mitt ersättaruppdrag i viltförvaltningsdelegationen får Moderaterna i Kalmar län meddela huruvida jag har fortsatt förtroende för eller inte. Jag står personligen till förfogande till och med mandatperiodens slut.”

”Jag och min närmsta familj har varit Moderaterna trogna sedan generationer tillbaka”

CARL-WIKTOR SVENSSON (M)

”Jag och min närmsta familj har varit Moderaterna trogna sedan generationer tillbaka och jag har personligen över 10 års ideellt engagemang, bland annat i den moderata partitoppen här i länet. Mina partipolitiska förtroendeposter har årligen ställts till förfogande men införlivats år för år lokalt och regionalt. Jag vill understryka att jag var tydlig till nomineringskommittén med att jag anser att en riksdagsledamot ska ha sin utgångspunkt i länet den representerar – vara närvarande lokalt och lyfta medborgares vardagsförutsättningar likväl som partiets idéer och beslut – utan att kompromissa mer än absolut nödvändigt med närvaroplikten.”

”Som ett gott exempel vid intervjuerna nämnde jag Anders Åkesson (C) som dock valt att sluta inför kommande mandatperiod. När man trots den bakgrunden ifrågasätter både min intention, ambition och prestationsförmåga att försöka införliva denna pliktkänsla och politik genom att underlåta mig och ombuden på stämman att låta mitt namn stå med på Moderaternas riksdagslista mot bakgrund av att jag är småbarnsförälder och dessutom osanningsenligt dementerar min kunskapsnivå avseende riksdagsämbetets närvaromässiga innebörd – får jag nog.”

”Enskilda företrädare i nomineringskommittén behandlar sina partikamrater mer som produkter än som människor”

CARL-WIKTOR SVENSSON

”Att enskilda företrädare i nomineringskommittén behandlar sina partikamrater mer som produkter än som människor, och att så få partiföreträdare står upp för mig offentligt i kombination med att jag sökt nomineringskommitténs ordförande i snart 2 dygn för att diskutera eventuella missförstånd – utan svar – har kort sagt sammantaget gjort att det här beslutet kommer idag.”

”Som ledamot i förbundsstyrelsen har jag själv varit med och fattat beslut kring nomineringsreglerna, men som jag tolkade regelverket finns det inget som hindrar en kommitté att ompröva sitt beslut vid exempelvis avhopp eller missförstånd. Detta beslut har ingenting att göra med Moderaterna som parti. Mitt förtroende för Moderaterna är stort och orubbat. Det har heller ingenting med någon annan att göra på listan, tvärtom så önskar jag kandidaterna och partiet all lycka och att inte minst landsbygdsfrågorna ges utrymme trots min frånvaro i partiet.

”Jag skulle uppskatta att bli ihågkommen som en glad moderat”

CARL-WIKTOR SVENSSON

”Inga kommentarer gällande min uppsägning kommer i övrigt att ges men jag skulle uppskatta om Malin Sjölander eller ordföranden för stämman vill läsa upp min motivering på nomineringsstämman och ha en diskussion kring Moderaternas framtida nomineringsprocess i länet samt hantera min motivering till avgång på samma sätt som nomineringskommitténs motivering genom publicering på vår hemsida. På så vis får medlemmarna ”båda sidorna av historien” – vilket jag tycker är rättvist. Tack för mig! Vänligen respektera att inga kommentarer i övrigt kommer att ges och att jag skulle uppskatta att bli ihågkommen som en glad moderat”, skriver han.

Dela gärna artikeln: