Centerpartiet vill genomföra en mångmiljonsatsning på barnen i länet

Centerpartiet vill genomföra en mångmiljonsatsning på barnen i länet

2022-08-17 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

– Vi centerpartister vill se krafttag från regionen och kommunerna när det gäller varje barns bästa. Vi ser att den psykiska ohälsan ökar. Vi måste satsa på dem. Barnen är vår framtid – därför har vi tagit fram ett barnpaket, där vi satsar totalt 25 miljoner kronor, säger regionrådet Emmy Ahlstedt på en pressträff vid Centerpartiets valstuga i Oskarshamn på onsdagen.

Emmy Ahlstedt (C)
Emmy Ahlstedt (C). Foto: Peter A Rosén

Här är Centerpartiets handlingsplan inför den kommande mandatperioden i Region Kalmar län (kommunens satsningar tillkommer):

  1. Inför vårdval BUP

”Drygt 270 barn står i kö till BUP för utredning. I maj månad fick runt 40 procent av barnen i kön en utredning inom 30 dagar. Detta är en klar förbättring av väntetiderna bara sedan i början av året. Men mer måste till. För barnen och för familjernas skull är det viktigt att ta krafttag. Vi vill öppna upp för privata aktörer att bedriva barn- och ungdomspsykiatri. Som region lyckas vi inte bygga den kapacitet som krävs för att utreda och behandla de barn som behöver. Genom att erbjuda vårdval i länet ökar tillgången till utredning och behandling på plats, nära barnen”, skriver Centern.

– Vi vill öppna upp för privata aktörer att bedriva barn- och ungdomspsykiatri. Vi har smygstartat lite i regionen och gjort upphandlingar på Adhd-utredningar. Det är jättebra. Vi ser att köerna har minskat något sedan början av året. En utmaning är dock att barnen och familjerna ofta tvingas åka iväg till andra län för att genomföra utredningarna. Och det måste vi få stopp på. Det är kanske inte alltid de barn som behöver hjälp snabbast som får hjälpen, säger Emmy Ahlstedt.

2. Stärk första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa

”Barn- och ungdomshälsan ska utgöra en än mer tydlig väg in för barn och unga som inte mår bra. Därför ska resurserna till Barn- och ungdomshälsan öka succesivt under mandatperioden, så att verksamheten kan byggas ut och stärkas.”

3. Ungdomsmottagningar i hela länet

”Alla unga ska kunna vända sig till en ungdomsmottagning. Unga i Kalmar län ska erbjudas tillgång till ungdomsmottagning, var de än bor. Detta kräver att vi satsar på både digitala och mobila lösningar och flexibilitet från både regionen och kommunerna.”

4. Anställ hälsocoacher inom mödravården!

”Resurserna till mödravården ska öka så att tre hälsocoacher kan anställas. Då får vi friskare familjer och mindre belastade barnmorskor. Hälsocoacher på prov har lett till att 70 procent av familjerna som haft samtal har fått förbättrade levnadsvanor och 97 procent av barnmorskorna i mödravården har blivit avlastade.”

5. Anpassa vården till barnen!

”Vården ska barnanpassas med särskild hänsyn till barns, ungas och familjers behov gällande lokaler, bemanning, rutiner och information. All vårdverksamhet där barn och unga vistas ska barnanpassas enligt fastställda kriterier.
Barnskyddsteamen i regionen ska stärkas. I dessa samlas kunskap och kompetens om barn. Medarbetare stöttas i ansvaret att identifiera och hjälpa barn som far illa. Barnskyddsteam är en viktig del i det arbete som måste ske gemensamt mellan hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst för att tidigt upptäcka och hjälpa barn, unga och deras familjer.”

”Utöver punkterna vi presenterar ovan är det viktigt att säkra barns tillgång till kultur och föreningsliv och öka barns och ungas delaktighet i beslut som berör dem. Arbetet med att bygga framtidens vård och omsorg för barn och unga måste börja nu. Vi vill se en sammanhållen och tydlig vårdkedja från mammas mage, via barnhälsovården och elevhälsan, där stöd och hjälp vid psykisk ohälsa finns påkopplat. Det måste bli verklighet under mandatperioden. För varje barns bästa!”, skriver Centerpartiet.

”Vi vill ta ett helhetsgrepp om barnens och ungdomarnas hälsa”

MAGNUS LARSSON (C)

Magnus Larsson (C), som är både regionfullmäktigekandidat och kommunpolitiker i Oskarshamn, berättar om de kommunala satsningarna:

– Vi vill ta ett helhetsgrepp om barnens och ungdomarnas hälsa. Och då måste alla nivåer vara med. Vi kan göra jättefina insatser på kommunal nivå – men går vi inte i takt med regionens insatser, så spelar det inte så stor roll. Här i Oskarshamns kommun vill vi se en rejäl satsning på elevhälsan. Det finns en rekommendation när det kommer till antalet elever per skolsköterska – och i vår kommun har vi passerat den rekommendationen med ungefär 100 elever per sjuksköterska. Jag har för mig att rekommendationen ligger på 400 elever per skolsköterska – och vi ligger på cirka 500, säger han.

Magnus Larsson (C)
Magnus Larsson (C). Foto: Peter A Rosén

– Vi måste också ha ett bättre samarbete och samtalsklimat med regionen – framför allt när det gäller barn och ungdomar som är i behov av exempelvis BUP (barn- och ungdomspsykiatrin). I dag är det lite av vattentäta skott. Jag ska inte skylla allt på BUP – för en del av skulden ligger hos kommunen. Där måste vi hitta vägar och samverkan – och sätta barnen i centrum. Detta finns med i vårt lokala valprogram.

”Lugna miljöer”

– Värderingsarbetet ute på våra skolor är också viktigt. Vi måste säkerställa att vi har bra och lugna miljöer. För det påverkar barns mående. Och det påverkar deras studieresultat. Sjunker studieresultaten, så finns det en risk att måendet sjunker. Det hänger ihop, säger Magnus Larsson.

Han konstaterar att det har pratats om bra och lugna skolmiljöer så länge han har varit med i kommunpolitiken i Oskarshamn. Och han har själv suttit som ordförande i bildningsnämnden (förra mandatperioden).

”Vi kom aldrig framåt”

MAGNUS LARSSON

– Det var en fråga som vi jobbade med då – men vi kom aldrig framåt. Vi behöver ju ha med oss professionen i detta – lärarna, skolsköterskorna och kuratorerna. Och då handlar det återigen om vattentäta skott. Vi måste ändra synsätt – från stuprörstänket, där varje profession tittar på sitt, till att faktiskt sätta eleverna i centrum. Det krävs mer samarbete – men vi behöver även stärka upp på personalsidan, säger Magnus Larsson.

”Det där måste vi bort ifrån”

KARIN HELMERSSON (C)

Regionrådet Karin Helmersson (C) påpekar att de som har suttit på olika stolar kan konstatera att det är vanligt att man gärna skyller på någon annan.

– ”Det där är BUP:s ansvar” eller ”det där är skolans ansvar”, kanske man säger. Det där måste vi bort ifrån – för det kostar mycket att skicka barn mellan kommun och region. Vi säger därför att vi måste gå vårdvalsvägen. Vi har köpt utredningen – och vi har sett att det har varit framgångsrikt. Vi har tittat lite på Kronoberg, som har gått vidare och valt vårdvalet. Vi vet att det är lite kontroversiellt i vårt län. Men vi tycker att det är så viktigt. Vi måste göra något. Vi kan inte bara konstatera att vi har kö och att vi försöker beta av den, säger hon.

Karin Helmersson (C)
Karin Helmersson (C). Foto: Peter A Rosén

– Dalarna har också infört vårdval, säger Emmy Ahlstedt.

Men får ni med er Socialdemokraterna på detta?

– Det får vi förhandla om i sådana fall, om vi hamnar i en förhandlingssituation efter valet, säger Karin Helmersson.

För ni lär ju inte hamna på den andra sidan (nya alliansen med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna) – i och med att de sannolikt är beroende av Sverigedemokraternas stöd…

– Det är korrekt, säger Karin Helmersson.

– Men vi ska invänta valresultatet först, inflikar Emmy Ahlstedt.

– Oavsett vilken majoritetskonstellation vi hamnar i, om vi är med i en majoritetskonstellation över huvud taget – i regionen eller i kommunen – så kommer det här att vara ett oerhört viktigt område att prioritera i de eventuella förhandlingarna, säger Magnus Larsson.

Dela gärna artikeln: