Debatt: Fyra av tio hushåll i Kalmar län saknar en tillräckligt snabb uppkoppling

Debatt: Fyra av tio hushåll i Kalmar län saknar en tillräckligt snabb uppkoppling

2021-07-20 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Fyra av tio hushåll på landsbygden i Kalmar län saknar en anslutning som är tillräckligt snabb för att leva upp till det nationella bredbandsmålet.

En ny rapport, framtagen av forskningsinstitutet RISE konstaterar att den bristande tillgången till digital infrastruktur i länet inte bara ger konsekvenser för de enskilda hushållen utan kan sätta käppar i hjulen för den digitaliseringsomställningen som offentlig sektor och näringsliv befinner sig i.

De nationella bredbandsmålen slår fast att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s senast 2025.

Men på landsbygden i Kalmar län saknar fortfarande fyra av tio hushåll tillgång till en sådan uppkoppling.

Och det är inte enbart de mest glesbefolkade delarna av länet som har ett arbete att göra för så gott som alla kommuner har områden kvar att ansluta.

”Samtidigt har pandemin ökat behovet av tillgång till en snabb och robust uppkoppling”

MIKAEL EK, VD SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGEN

Samtidigt har pandemin ökat behovet av tillgång till en snabb och robust uppkoppling.

Det har gjort att röster höjts för att lösa den återstående utbyggnaden med enklare lösningar baserade på mobilnätet.

”Stora risker”

Den rapport som vi låtit beställa av det statliga forskningsinstitutet RISE visar på stora risker med en sådan genväg.

Det är flera som tror att mobila alternativ kommer att ersätta behovet av en fortsatt fiberutbyggnad, men faktum är att även mobilmaster behöver anslutas med en fiberuppkoppling för att kunna leverera höga hastigheter.

I förlängningen innebär det att områden utan fiberuppkoppling inte bara fråntas möjligheten till att ansluta sig till ett fast bredbandsnät utan de riskerar också att sakna tillgång till mobilnät med höga hastigheter.

”För offentlig sektor kan en utebliven fiberutbyggnad leda till att det blir svårt att erbjuda samma digitala välfärdstjänster på landsbygden som i staden”

För offentlig sektor kan en utebliven fiberutbyggnad leda till att det blir svårt att erbjuda samma digitala välfärdstjänster på landsbygden som i staden.

Det kan också bli svårt för kommunen att digitalisera exempelvis renhållningsverksamhet så länge delar av landsbygden saknar en snabb uppkoppling.

”Snabb digitaliseringsomställning”

Även jord- och skogsbruk har kommit långt i sin tekniska utveckling.

Tillgång till robusta och säkra fiber- och mobilnät kommer att vara en förutsättning för att kunna nyttja exempelvis drönare och koppla upp maskiner och fordon.

För att öka takten i bredbandsutbyggnaden efterfrågar vi:

  • Regeländringar som möjliggör för kommunala bredbandsaktörer att bygga och bedriva bredbandsverksamhet också i andra kommuner – ett undantag från lokaliseringsprincipen.
  • Beslut om ett fortsatt årligt statligt stöd för fiberutbyggnad till det nationella politiska målet nåtts
  • Att de nationella bredbandsmålen kompletteras med skrivelser som tydliggör att fiber är en bas för att klara av det digitala samhällets utveckling och en kommande 5G-utbyggnad.

Sverige och resten av världen befinner sig i en snabb digitaliseringsomställning.

Att tro att landsbygden i Kalmar län och resten av landet skulle ha ett mindre behov av att digitaliseras är fel.

Den rapport som tagits fram av forskningsinstitutet RISE visar på riskerna med att undanta landsbygden från digitaliseringens möjligheter och vi efterfrågar nu en kraftsamling i syfte att nå de nationella bredbandsmålen i tid.

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn