Ingen redovisning av vakanser i sjukvården

Ingen redovisning av vakanser i sjukvården

2021-06-18 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

Sverigedemokraterna är kritiska till att deras krav på rapporter om vakanserna i sjukvården avslogs av regionstyrelsen tidigare under veckan.

SD har i en skrivelse till regionstyrelsen krävt att vakanserna i sjukvården redovisas fortlöpande vid regionstyrelsens sammanträden. Den S-ledda majoriteten säger dock nej till detta.

”Vi har en mycket svår situation i sjukvården, där det fattas 135 fasta sjuksköterskor. Den rödgröna majoriteten säger nej till att vi fortlöpande ska få information om vakansläget. Man tycker uppenbarligen att vi som oppositionspolitiker inte ska bry oss”, säger Martin Kirchberg, oppositionsråd för SD som är kritisk till S-majoriteten.

Skapa långsiktiga förutsättningar

Partiet framhåller att vakanssituationen i sjukvården gör att det borde vara en självklarhet att ansvariga politiker återkommande får information. Detta för att veta behoven och därigenom kunna skapa långsiktiga förutsättningar som minskar behovet av hyrpersonal.

”Regionen tar idag in dyr hyrpersonal, men det täcker bara in cirka 40 procent av behoven. Det betyder att lojal fast personal får täcka upp, vilket i längden är ohållbart”, avslutar Martin Kirchberg.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: