Insändare: ”Vi fortsätter kämpa för sunt bondförnuft”

Insändare: ”Vi fortsätter kämpa för sunt bondförnuft”

2021-04-15 0 av Oskarshamns-Nytt






Dela gärna artikeln:

INSÄNDARE

Politiker är valda av folket under en fyraårsperiod, med syfte att tjäna hela sin kommun, eller har jag fel?

Våren 2019 beslutar våra politiker i Oskarshamns kommun att ett äldreboende i staden och ett på landsbygden ska nedmonteras.

”Utan talutrymme”

För cirka 1,5 år sedan, på ett kommunstyrelsemöte där cirka 50 personer som engagerat sig i äldre/dement-boendet Hultgården/Charlottagården hade tillträde utan talutrymme, presenterade socialchefen sin konsekvensbeskrivning omställning äldreboenden, verksamheten och arbetsmiljön, antal hyresgäster och antal tusen konor utöver budgetram som använts, som inte behövs efter flytt till Hantverksgatan/Solbacka Oskarshamn.

Nedanstående boenden var omnämnda, siffran inom parentes är antal boende i verksamheten.

Pilen (8) och Pildalen (8) i centrala Oskarshamn hyr av Byggebo, lokalerna är inte funktionella, tvättstuga i trapphuset, undermåliga personalutrymmen bland annat. Budgetram ej dokumenterad/omnämnd. Varför?

Verksamheterna Blå pojken (6) och Fredrika (8) Påskallavik, lokalerna ägs av SBB, 270 000 utöver budgetram har använts.

Verksamheten Kastanjegården (8) Bockara, lokalen ägs av Oskarshamns kommun, har 650 000 kronor utöver budgetram använts.

Verksamheterna Hultgården (8) och Charlottagården (6), lokalerna ägs av Oskarshamns kommun, har 490 000 utöver budgetram använts.

Verksamheten Zafiren med fyra små enheter med sju platser på varje och en med åtta, hyrs av Byggebo, har 590 000 kronor utöver budgetram använts.

”Rimligt”

Är det rimligt för socialnämnden med så stora avvikelser från budgetramen?                                                        

Zafiren nedmonterades för flytt till Solbacka på nyåret 2020, lokalerna var slitna och ej ändamålsenliga för äldrevård.

I Misterhultsbygden har föreningsliv och personal på Hultgården arbetat för seniorboende i lokalerna på undervåningen sedan 2015.

I samband med renoveringen av övervåningen 2016 på cirka 2 miljoner, utan hyreshöjning för hyresgästen, var de närvarande politiker överens om att undervåningen skulle restaureras när övervåningen var färdig.

Vilket ej genomfördes eftersom den inre ”kärnan” av styrande politiker i vår kommun redan hade beslutat arbetsgången gällande Hultgården/Charlottagården.

Hultgården/Charlottagården nedmonterades tillfullo i september 2020, de boende flyttades till Hantverksgatan i Oskarshamn, med hyreshöjning på cirka 1000–1500 kronor per månad.

OT/Barometerns granskning av simhallen – Hotell Ett – äldreboendet, där står det tydligt mellan raderna att just Hultgården/Charlottagården skall nedmonteras, en process som pågått sedan 2017. Vilket ger en tydlig förklaring till våra politikers agerande under åren, pusselbiten föll mycket tydligt på plats.

Sedan 2015 har det varit fem olika slags namninsamlingar, stormöten med politiker och folket, uppvaktning av kommunalråd, uppvaktning av styrande politiker, uppvaktning av  oppositionen, otaliga gruppträffar mindre/större och vi har haft sex demonstrationer av olika slag, budskapet har genom åren haft en röd tråd: bevara landsbygden, rädda Hultgården och Charlottagården.

”Kostar cirka 1 miljon”

Tre tomma hus i Misterhult kostar kommunen cirka 1 miljon kronor per år, som nu tekniska nämnden får betala, eftersom socialnämnden tillsammans med styrande politiker valt att nedmontera.

Kommunen har kö till äldreboenden på cirka 20 personer. Vilket med stor sannolikhet kommer att bli betydligt större efter att vaccinationsprogrammet är slutfört och pandemins restriktioner lättas.

På sjukhusen i närbelägna städer finns färdigbehandlade patienter som inte kan skrivas ut på grund av att det inte finns kommunala boenden.

Avgiften står hemkommunen för och avgiften betalas med våra skattepengar.

En stor utgift för kommunen, men förloraren är patienten som är färdigbehandlad i vården, men fortfarande behöver omsorg och hemkommunen har inget att erbjuda.

Är detta en politik som ger förtroende?

”Håkan Juholt har fina tankar om Kikeboskolans tomma lokaler”

EVA HOLM

Håkan Juholt har fina tankar om Kikeboskolans tomma lokaler, han tycker att byggnaden ska bli K-märkt och en symbol för byggnader på 60-talet i Oskarshamns stad.

Precis så känner vi i Oskarshamns norra kommun som idogt kämpar för äldreboende Hultgården/Charlottagården, med historia från ca 1850, 1940- och 1960-talen.

”Är stolta”

Vi som bor, verkar eller har rötter i Misterhultsbygden är stolta över historien från fattigstuga till ett väl fungerande äldreboende som ger levande landsbygd, valmöjligheter för äldre i behov av vård, arbetstillfällen och en tro om att alla har samma värde oberoende av boplats i Oskarshamns kommun.

Min tro och förhoppning inför valet 2022, är att Sveriges regering kommer att ha inriktning äldrevård och äldreboende i valkampanjen. Eftersattheten i äldrevården är uppenbar efter pandemins framfart och synliggör oerhörda brister av olika slag.

Vi fortsätter kämpa för sunt bondförnuft, rättvisa, ärlighet och vägen till det hållbara i ett förtroende.

För Folkinitiativet
Eva Holm