Oskarshamns kommun: Så många barn var gifta när de kom till Sverige

Oskarshamns kommun: Så många barn var gifta när de kom till Sverige

2020-05-22 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

Sedan 2015 har Oskarshamns kommun registrerat en handfull ärenden där barn varit gifta då de kom till Sverige.

Sverigedemokraterna vill att Oskarshamns kommun ska ta fram en handlingsplan för att motverka barn- och tvångsgiften.

Det var i februari som partiet lämnade in en motion i frågan.

I motionen föreslår Sverigedemokraterna att Oskarshamns kommun ska genomföra en analys för att identifiera om barn- och tvångsäktenskap förekommer i kommunen – samt i vilken utsträckning det kan finnas dolda sådana.

Partiet vill att kommunen upprättar en särskild handlingsplan för att skydda flickor och pojkar som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, sådana äktenskap.

Kommunen har svarat så här, och det är ett svar som majoriteten av politikerna i kommunstyrelsen har ställt sig bakom:

”Dessa ärenden har hanterats utifrån rutiner om stöd och skydd, med individuella insatser för de enskilda individerna. Under 2020 har hittills inga ärenden rörande tvångsgifte inkommit.”

”Risk för bortgifte”

”Utöver de cirka fem ärenden med tvångsäktenskap som ingåtts innan personerna kommit till Sverige sedan 2015 har det under senaste åren funnits en del ärenden där det funnits risk för bortgifte eller där den unga personen valt en partner som familjen inte accepterat. I de ärendena har man arbetat utifrån den rutin som finns i handlingsplanen mot hedersrelaterat våld och förtryck.”

”Tydliga rutiner”

”Bedömningen är att det finns mycket goda kunskaper, samt framtagna handlingsplaner, inom Oskarshamns socialförvaltning kring frågor om våld, däribland tvångsgifte, hos såväl utredningsenheten barn och familj samt i teamet som arbetar med alla frågor som rör våld i nära relationer. Vidare har bildningsförvaltningen tydliga rutiner för hur man arbetar med såväl anmälningsskyldigheten vid oro för barn som far illa som med skolplikten i verksamheterna”, skriver kommunen i svaret.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: PETER A ROSÉN