Så svarar Yvonne Hagberg (S) på frågan från Linda Fleetwood (V)

Så svarar Yvonne Hagberg (S) på frågan från Linda Fleetwood (V)

2021-03-02 0 av Peter A Rosén
LÄNET

Yvonne Hagberg (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården i Region Kalmar län, svarar nu på interpellationen ”Fler hälsocentraler” från Linda Fleetwood (V).

Yvonne Hagberg (S).

”Linda Fleetwood undrar i sin interpellation om den politiska majoriteten planerar för att öppna fler hälsocentraler i Kalmar kommun i egen regi.”

”Länsunionen tar ansvar för att det i Kalmar ska finnas en god tillgänglighet av primärvård för befolkningen. Region Kalmar län följer noggrant utvecklingen av invånarantalet för att säkerställa detta. Till följd av detta har befintliga hälsocentraler byggts ut under de senaste åren”, skriver Yvonne Hagberg.

Hon fortsätter:

”Byggdes ut”

”Under 2014 utökade Stensö hälsocentral sina lokaler genom en tillbyggnad. Även Kvarnholmens hälsocentral utökade sina lokaler med 60 procent samma år och ytterligare en ökning skedde i samband med renoveringen av Regionhuset 2019.”

”Den största befolkningsökningen i Kalmar stad planeras i norra delen av staden. Berga hälsocentral utökade sina lokaler med 50 procent när de fick tillgång till sina nya lokaler i mars 2019 när gamla ICA-butiken renoverades. Hälsocentralen byggdes ut och fick moderna och anpassade hälso- och sjukvårdslokaler.”

”Det planeras vidare för nya lokaler vid Norrlidens hälsocentral sedan flera år. Arbetet påbörjades 2014 med att försöka skapa en byggrätt och bygga en lokal. Tomt för byggnation i egen regi av hälsocentral i Norrlidens centrum, Kalmar, har ännu inte kunnat lokaliseras. Förstudie avseende möjliga hyresalternativ pågår.”

”Digitala lösningar”

”Ett annat viktigt sätt att öka tillgängligheten är att utveckla digitala lösningar inom vården. Detta sparar vårdbesök och resor till hälsocentraler. Digitaliseringen gör att hälso- och sjukvården nödvändigtvis inte blir en plats man går till, utan en tjänst som erbjuds där den behövs, på det sätt patienten önskar. Jag menar att regionen ska fortsätta att arbete med en kombination av fysisk och digital utbyggnad av primärvården”, skriver Yvonne Hagberg i svaret till Linda Fleetwood.

GRAFIK OCH FOTO

REGION KALMAR LÄN