Tolv miljoner kronor till kommunerna i mellanlänet

Tolv miljoner kronor till kommunerna i mellanlänet

2020-06-11 Av av Peter A Rosén

Annons McDonalds Big Mac 35 kr

MELLANLÄNET

Kommunerna Oskarshamn, Mönsterås och Högsby har tillsammans sökt medel till projektet Etableringstriss OHM från Europeiska socialfonden, ESF. På fredagen kom det glada beskedet – projektet har beviljats drygt tolv miljoner kronor.

Pengarna ska användas till att stärka upp inom kommunens uppdrag att rusta nyanlända och utomeuropeiskt födda inför studier, arbetsmarknad och egenförsörjning.

De tre aktuella kommunerna har sedan några år tillbaka ett samarbete inom det som kallas DUA

– Delegationen för unga och nyanlända till arbete, och har tidigare samverkat i framgångsrika projekt och insatser som stöttat unga i de tre kommunerna.

”Lång erfarenhet”

– Våra tre kommuner har en lång erfarenhet genom olika projekt men också en framgångsrik samverkan och ett nära samarbete genom våra arbetsmarknadsenheter. Det här projektet kommer att öka förutsättningarna och möjligheterna för våra nyanlända att nå en egenförsörjning, säger Cecilia Drehmer, arbetsmarknadschef i Mönsterås kommun.

Kommunerna Oskarshamn, Mönsterås och Högsby delar i stort samma arbetsmarknad och har liknande behov av arbetskraft inom vård, skola, omsorg och industri med tanke på pensionsavgångar samt åldrande befolkning.

– Genom projektet kommer vi tre kommuner tillsammans arbeta fram metoder och rutiner för att rusta våra nyanlända efter arbetsmarknadens och samhällets behov, utifrån deras egna förutsättningar. På så sätt kan nyanlända få bättre förutsättningar till egenförsörjning, delaktighet och förmåga i svenska språket, och med det en kortare etableringstid, säger Per Tegnemo, arbetsmarknadschef i Oskarshamns kommun.

Det är utrikesfödda som i dag står längst från arbetsmarknaden och har varit arbetssökande under en längre tid som är målgrupp för projektets aktiviteter.

Ökad kompetens

Projektet ska också ge arbetsgivare och arbetsplatser verktyg och ökad kompetens som leder till fler möjligheter till praktikplatser och anställningar för målgruppen personer med utomeuropeisk bakgrund.

Kurserna startar nästa vår.

Efter sommaren börjar projektet med detaljplanering av kurser och aktiviteter samt kontakter med arbetsgivare.

Man kommer också att arbeta tillsammans med fokusgrupper bestående av arbetsgivare och nyanlända, som får påverka vilka aktiviteter som ska ingå i projektet.

Under våren 2021 kommer kommunerna att starta sina första kurser. Grupper med nyanlända kvinnor och män kommer att vara i aktiviteter under 16-20 veckor.

Träning i svenska

Då får de bland annat mer träning i svenska, digital delaktighet och kompetens, fördjupad samhällsorientering och praktik.

I varje kommun kommer en lokal samordnare kontakta arbetsgivare och arbetsplatser för att utveckla samarbete, nätverk och förutsättningar som ska leda till ökade möjligheter för integrering, praktik och anställning av nyanlända.

Arbetsplatser inom näringsliv, kommuner och regioner kommer att erbjudas stöd för handledare och interkulturell kompetensutveckling. Erfarenheter och forskning visar att det är i det dagliga livet på en arbetsplats som man blir bättre på svenska.

Projektet ska därför kunna stötta arbetsplatser med verktyg för kompletterande kommunikation, så att säkerhet och instruktioner har förutsättningar att fungera från början.

– I Etableringstriss OHM kommer vi att ta oss an vår största utmaning på arbetsmarknaden. Trots att statistiken visar på minskande arbetslöshetssiffror totalt så ökar antalet som varit arbetslösa längre än 12 eller 24 månader. Detta kommer vi att åtgärda i projektet, säger Kicki Svensson, näringslivssamordnare i Högsby kommun.

Bakgrund

Det är arbetsmarknadsenheterna i de tre kommunerna som tillsammans gjort projektansökan till Europeiska Socialfonden (Småland och öarna) under ledning av Per Tegnemo i Oskarshamn, Kicki Svensson i Högsby och Cecilia Drehmer i Mönsterås.

Det konkreta arbetet med projektansökan har gjorts av Pia Malmberg-Kronvall, Oskarshamn, med stöd av Gudrun Einefors, Högsby samt Caroline Wahnberg, Mönsterås. Projektägare är Oskarshamns kommun.

Styrgruppen kommer att bestå av representanter för kommunernas arbetsmarknadsenheter, socialförvaltningar och Vuxenutbildning/SFI samt Arbetsförmedlingen. Ordförande för styrgruppen är Mats Johansson, förvaltningschef för Tillväxt och näringslivskontoret, Oskarshamn. Projektet pågår fram till och med årsskiftet 2022/2023.

FOTO: PETER A ROSÉN
Kommunhuset i Mönsterås.
Kommunhuset i Högsby.
Dela gärna artikeln: