Vänsterpartiet vill ge bidrag till företag som bryter könsmönstren

Vänsterpartiet vill ge bidrag till företag som bryter könsmönstren

2021-03-21 Av av Peter A Rosén

LÄNET

Vänsterpartiet vill att företag som bryter könsmönstren ska få innovationsbidrag.

Partiet skriver om detta i en motion till fullmäktige i Region Kalmar län. Motionen kommer att behandlas på regionfullmäktige.

Vänstern föreslår även att Region Kalmar län ska rikta ett innovationsstöd till företag som satsar på gröna omställningar.

Motionen har undertecknats av oppositionsrådet Linda Fleetwood (V) och regionfullmäktigeledamoten Lena Granath (V).

”Avgörande”

”För att ytterligare arbeta för att fler ska komma i arbete och att arbetsmarknaden ska bli mindre könssegregerad, är det avgörande att könsnormen bryts. Därför vill vi i Vänsterpartiet att regionens innovationsstöd ska riktas mot företag som bryter könsmönstren och företag som arbetar för gröna omställningar”, skriver duon i motionen.

De betonar att jämlikhet och jämställdhet är nödvändiga förutsättningar för en hållbar regional utveckling.

”Bland annat genom bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet för regionen. Därför måste Region Kalmar län arbeta för att alla, oavsett kön, ges möjlighet att bredda sina utbildnings- och yrkesval utan att hindras av normer, fördomar och diskriminering, vilket gör att kunskap och kompetens används maximalt”, skriver Linda Fleetwood och Lena Granath.

”Så som dagens samhälle ser ut och som naturens resurser används skapas stora hinder för våra möjligheter att leva hållbart. Klimatförändringarna leder till förändrade temperaturer, som i sin tur får svåra konsekvenser i många led för jordbruk, levnadsmiljö, biologisk mångfald och tillgång till vatten. För Vänsterpartiet är detta en allvarlig klimatkris som kräver politiska beslut om hur vi vill förändra för att bygga ett hållbart samhälle. Därför är det viktigt att främja företag som genom innovation arbetar för hållbarhet och grön omställning.”

Linda Fleetwood och Lena Granath konstaterar att Region Kalmar län har beslutat att regionen ska arbeta för ökad konkurrens- och utvecklingskraft i alla delar av länet.

”Stärka kvinnors företagande”

”För detta krävs förutsättningar för innovation, förnyelse och långsiktigt hållbar tillväxt. Länets företags- och innovationsklimat ska förbättras. Regionen vill att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla företag tillsammans med forskning i regionen. Arbetet med att stärka kvinnors företagande och företagande för invånare med utländsk bakgrund ska prioriteras”, skriver de.

”Vänsterpartiet tycker att denna prioritering är bra för att fler ska komma i arbete, då vi är ett län med segregerad arbetsmarknad – samtidigt som befolkningsutvecklingen visar att det är avgörande att det finns fler i arbetsför ålder. Men vi måste göra mer än så. Vi behöver genom politiska beslut och prioriteringar ställa krav för grön omställning och en mer jämställd arbetsmarknad”, skriver Linda Fleetwood och Lena Granath.

FOTO

VÄNSTERPARTIET

Dela gärna artikeln: