Veckans juristfråga handlar om förskott på arv och testamente

Veckans juristfråga handlar om förskott på arv och testamente

2021-01-26 Av av Fråga Juristen

FRÅGA JURISTEN

Julia Engström, jurist på Ludvig & Co i Oskarshamn svarar på läsarnas frågor. Denna vecka handlar frågan om förskott på arv och testamente.


Vi är tre bröder. Vår mor och far var skilda när vår far gick bort. Vi ska nu ärva honom. Jag har fått ett förskott på arv. Vid tiden för förskottet skrevs inget men i ett testamente som han har upprättat står det att förskottet ska avräknas till ett värde på 3 miljoner kr. Enligt mig var värdet snarare 1 miljon när jag fick gåvan. Jag har läst att det är värdet då som gäller. Är det inte så?

Tack för din fråga! När en förälder ger en bröstarvinge en gåva under sin livstid kan föräldern välja om gåvan ska vara ett förskott på bröstarvingens arv eller inte. Skriver man inget är det ett förskott. Värdet på förskottet är det värde gåvan hade vid gåvotillfället om inget annat anges. En givare kan inte hur som helst i efterhand ändra förskottets värde till nackdel för den som erhållit förskottet.

Eftersom det är fråga om ett testamente kan man dock diskutera om man inte ska ta hänsyn till det i form av testatorns vilja. Viljan skulle kunna anses vara att gåvan, oavsett värdet per gåvotillfället, ska tillgodoräknas dig som förskott à 3 m kr. Om det sedan skulle vara laglottskränkande kan det bli aktuellt med en jämkning av testamentet.

Om vi tänker oss att kvarlåtenskapen exkl. förskottet är 12 m kr blir laglotten, om förskottet anses vara 1 m kr, 1/6 av 13 m kr, dvs. 2,17 m kr. Minskat med förskottet (1 m kr) blir det 1,17 m kr kvar att erhålla nu.

Om man istället räknar med ett förskott à 3 m kr och att det är arvslotten som ska erhållas blir det istället 15 m kr genom 3 (arvslotten) minskat med förskottet à 3 m kr, dvs. 2 m kr ((15/3)-3=2).

Eftersom 2 m kr är mer än 1,17 m kr skulle det inte innebära en laglottskränkning att ta hänsyn till gåvan som ett förskott på ditt arv à 3 m kr.

FOTO: LUDVIG & CO/CTFOTO

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn