Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

26 miljoner kronor ska läggas på trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid E22:an i höjd med Saltvik

ANNONS

SALTVIK

26 miljoner kronor läggs på trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningen Glabovägen/E22 – i höjd med Saltvik – strax norr om Oskarshamn, enligt ett medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Oskarshamns kommun, som godkändes av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen.

Trafikverket står för 60 procent av kostnaderna och Oskarshamns kommun tar hand om de återstående 40 procenten, enligt avtalet, som slutligen ska godkännas i fullmäktigeförsamlingen.

I medfinansieringsavtalet står det att 8,5 miljoner kronor ska läggas på en ombyggnad av korsningen.

Vidare lägger man 4,5 miljoner kronor på en gc-port och 3,5 miljoner kronor på en gång- och cykelväg – samt 1 miljon kronor på anpassning av busshållplatser.

En tillfällig förbifart kostar 4,5 miljoner kronor, enligt förslaget, och vägplanen kostar 4 miljoner kronor.

Fler bostäder på gång

I bakgrundsmaterialet står det att antalet bostäder i de norra delarna av Oskarshamn har ökat under de senaste åren – och att fler bostäder är inplanerade i området kring Saltvik.

”Detta har genererat mer trafik till och från E22, förbi Saltvik, via Glabovägen (en enskild och smal väg med bristande kapacitet och trafiksäkerhet). Viktiga pendlingsmål är bland annat OKG. Korsningen mot E22 är i dag en enkel trevägskorsning utan vänsterkanalisering eller accelerationsfält och med en så kallad bandyklubba på den västra sidan (E22:an är på platsen en mittseparerad 100-väg). Vid höga trafikflöden finns risk för kö på E22 med en sådan lösning. I dag utgör E22 dessutom fysisk barriär för cyklister och fotgängare som vill ta sig över, exempelvis för att använda busshållplatsen på motsatt sida. Kapacitet och säkerhet i korsningen behöver därför öka för såväl biltrafik som oskyddade trafikanter. Korsningen har redan i dag trafiksäkerhetsbrister, men behovet av ombyggnad förstärks till följd av kommunal exploatering. En åtgärdsvalsstudie som genomförts tillsammans med Oskarshamns kommun har resulterat i ett urval av åtgärder”, skriver Trafikverket, som har tagit fram en budget utifrån prisläget som rådde i januari 2022.

Kostnadsfördelningen är förhandlad med Trafikverket och den baseras på ”bedömd nytta för respektive part”.

Dröjer flera år

”Medel för att genomföra åtgärderna förväntas finnas tillgängliga hos Trafikverket 2027/2028. Kommunen har i dagsläget inte namngett investeringsprojektet och det saknas anvisade medel för kommunens medfinansiering i nuvarande budget. Kommunen blir dock betalningsansvarig först i samband med att projektet slutredovisas”, står det i bakgrundsmaterialet.

”Avtalet innebär att korsningen mot Saltvik blir av högre standard rent säkerhetsmässigt, vilket torde gynna även de barn och unga som är medpassagerare i passerande fordon. Det kommer också att bli möjligt att på ett säkert sätt ta sig med cykel från Saltvik till Stensjö by. Boende i Saltvik, såväl barn som vuxna, kommer också kunna använda de hållplatser för kollektivtrafik som finns i höjd med Glabovägen, genom att passera E22 i en planskild gc-port. Detta, tillsammans med att hållplatserna anpassas till gällande standard, kommer att göra det både enklare, säkrare och mer bekvämt att resa kollektivt. Planerad åtgärd ligger i linje med kommunens ambition att utvecklas hållbart ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt hänseende”, skriver kommunen under rubriken ”Konsekvenser för barn och unga”.

Genrebild: Freepik

Montage: Oskarshamns-Nytt

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS