”Dags att gnugga sömnen ur ögonen och vakna Bäckström och Svensson”

”Dags att gnugga sömnen ur ögonen och vakna Bäckström och Svensson”

2021-09-13 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Slutreplik till Carl-Wiktor Svensson (M) och Mattias Bäckström Johansson (SD).

Det är dags att gnugga sömnen ur ögonen och vakna Mattias Johansson Bäckström (SD) och Carl-Wiktor Svensson (M).

Mattias Johansson Bäckström (SD) och Carl-Wiktor Svensson (M) fortsätter att tugga om sitt gamla mantra: att vindkraften hotar att konkurrera ut kärnkraften eftersom den är billigare att producera men innebär en större belastning på elnätet.

Det är samma gamla diskussion, för och emot kärnkraft, som pågått sedan 70-talet.

”Mantrat börjar uppvisa allt större likheter med ett gammalt väl använt tuggummi. Både deformerat och lite smaklöst”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

Mantrat börjar uppvisa allt större likheter med ett gammalt väl använt tuggummi.

Både deformerat och lite smaklöst.

Grundfelet i debattörernas resonemang är att Sveriges elbehov ökar kraftigt och kommer att fortsätta öka under överskådlig framtid.

Om vi ska klara att hålla nere klimatförändringarna på någorlunda hanterbara nivåer så måste vi snabbt minska vår energianvändning från fossila bränslen.

Ett av huvudalternativen är då att ersätta dessa med el.

Den elen måste i så fall självklart produceras fossilfritt, annars hjälper det inte.

”För- och nackdelar”

Kärnkraften har, som alla andra energikällor, sina för- och nackdelar – men den är dock tveklöst fossilfri och skulle därför, just på den punkten, kunna vara ett alternativ.

Men även om vi blundar för att det idag är tre gånger så dyrt med ny kärnkraft som med ny vindkraft så skulle en satsning på ny kärnkraft ta väldigt många år att realisera.

Vi måste öka elproduktionen långt innan dess.

Om vi dessutom ska vänta på att det som brukar kallas ”den fjärde generationens kärnkraft” ska vara klar för produktion, så vet faktiskt ingen idag hur många decennier vi får vänta.

Vindkraften byggs idag ut på helt kommersiella grunder utan subventioner.

Vindkraft. Foto: Peter A Rosén

De senaste 10 åren har produktionen från vindkraft ökat från 3,5 TWh 2010 till 27,6 TWh 2020.

Den har under dessa tio år dessutom blivit betydligt stabilare och ett modernt verk producerar el, i varierande grad, under 90 procent av tiden.

Mest producerar vindkraften under vinterhalvåret, helt enkelt eftersom det blåser mest då.

”Måste byggas någonstans”

Men för att vindkraften ska fortsätta öka och faktiskt göra det möjligt att ställa om till ett fossilfritt samhälle så krävs det att vi inser att elen behövs och att verken faktiskt måste byggas någonstans.

Många markägare är positiva till en etablering på sin mark eftersom det blir en möjlig inkomstkälla för skogsgården.

För att öka de lokala fördelarna med en vindkraftsetablering driver Centerpartiet att all fastighetsskatt från all elproduktion överförs från staten till kommunerna där produktionen är lokaliserad.

Självklart ska även fastighetsskatten vara konkurrens- och teknikneutral, uttryckt i öre per kWh.

Vi tycker helt enkelt att det är rättvist att intäkterna hamnar där pengarna skapas.

Mattias Johansson Bäckströms (SD) och Carl-Wiktor Svenssons (M) resonerar inte ens om en lösning för ett ökande elbehov.

De koncentrerar sig helt och hållet på ett oförändrat läge där energikällor måste ersätta varandra.

”Det är möjligt att det är lite synd att väcka herrarna genom att konfrontera dem med verkligheten, men det ligger ju nära till hands att rekommendera Midnight Oils Beds are burning”

Det är möjligt att det är lite synd att väcka herrarna genom att konfrontera dem med verkligheten men det ligger ju nära till hands att rekommendera Midnight Oils ”Beds are burning”:

How can we dance

When our earth is turning

How do we sleep

While our beds are burning

Jag förvånas inte så mycket av Sverigedemokraten Mattias Johansson Bäckströms inställning i den här frågan eftersom Sverigedemokraterna alltid haft en otydlig syn på klimatförändringarna.

Däremot har jag lite svårt att förstå moderaten Carl-Wiktor Svensson – men han kanske kan skylla på dåliga kamrater.

Anders Johansson (C)

Kommunalråd Mönsterås

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn